EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА В УКРАЇНІ
О. В. Магута

Назад

УДК: 330.341: 336.025: 336:11

О. В. Магута

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА В УКРАЇНІ

Анотація

Проаналізовано суспільну ефективність вищої освіти в Україні порівняно з країнами світу. Виявлено незбалансованість системи вищої освіти в Україні з потребами економіки та напрямів освіти з економічною структурою, продемонстровано недостатньо високу якість вищої освіти в сфері природничо-інженерних спеціальностей та слабку орієнтацію вищої освіти на потреби інноваційного розвитку країни. Здійснено економіко-математичні дослідження впливу вищої освіти на макроекономічну динаміку та розвиток інноваційних процесів в Україні та доведено, що рівень освіченості (вищою освітою) економічно активного населення, з одного боку, є вагомим позитивним чинником економічного розвитку країни, з іншого — слабо впливає на розвиток інноваційних процесів. Наголошено на необхідності реформування вищої освіти в Україні як важливого фактора забезпечення економічного зростання. Рекомендовано підвищити якість та результативність вищої освіти, актуалізувати та розширити тематику науково-технічних досліджень і розробок у контексті забезпечення інноваційного розвитку індустріальних галузей національної економіки.

O. Maguta

THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION AND ECONOMIC DYNAMICS IN UKRAINE

Summary

The public effectiveness of higher education in Ukraine, compared with countries, was analyzed. Disequilibrium between higher education in Ukraine and the needs of the economy was found, as well as between education areas and economic structure, poor quality of higher education in the field of environmental and engineering studies and poor orientation of higher education to the needs of the state in innovative development. It was made economic and mathematical research of the effect of higher education on the macroeconomic dynamics and development of innovative processes in Ukraine and proved that the level of education (higher education) of the economically active population, on the one hand, is a significant positive factor for economic development, on the other — it affects the development of innovation processes slightly. An important factor of economic growth in Ukraine is the necessity of reforming of higher education. It is recommended to improve the quality and the effectiveness of higher education, to update and expand the topics of scientific and technological research and development in terms of innovative development of industrial sector of national economy.

№ 6 2016, стор. 58 - 65

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 746

Відомості про авторів

О. В. Магута

аспірант, Інститут економіки промисловості НАН України

O. Maguta

postgraduate student, Institute of the Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Магута О. В. Розвиток вищої освіти та економічна динаміка в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 6. С. 58–65.

Maguta, O. (2016), “The development of higher education and economic dynamics in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 58–65.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.