EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
Л. С. Гангал

Назад

УДК: 657.504.064.3:631.11

Л. С. Гангал

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність обліку екологічної діяльності сільськогосподарського підприємства як важливого інформаційного інструменту управління його конкурентоспроможністю. У відповідності до потреб управлінської системи обгрунтовано склад об'єктів обліку екологічної діяльності суб'єктів агробізнесу, до якого увійшли екологічні активи, витрати, зобов'язання, доходи та екологічний ефект. Запропоновано методику відображення екологічної діяльності сільськогосподарських підприємств у бухгалтерському обліку. Розроблено перелік рекомендованих аналітичних рахунків до рахунків активів та зобов'язань з метою акумулювання на них інформації про об'єкти бухгалтерського обліку екологічної діяльності. Визначено порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку інформації про виробництво органічної сільськогосподарської продукції, яка в сучасних умовах може стати одним із найбільш перспективних напрямів українського експорту. Обгрунтовано доцільність використання транзитного рахунку 86 із визначеними субрахунками для обліку екологічних витрат сільськогосподарських підприємств.

L. Hanhal

CONCEPTUAL BASIS OF ACCOUNTING ENSURING OF MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES BASED ON ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

Summary

The necessity of еnvironmental accounting of agricultural enterprises as an important information management tool of its competitiveness is grounded in the article. In accordance with the needs of the management system warehouse facilities account environmental performance of agribusiness is grounded in the article, which includes environmental assets, expenses, liabilities, income and environmental effects. The method of mapping environmental farm accounting is proposed. The list of recommended analytical accounts to the accounts of assets and liabilities to accumulate them information about the objects of environmental accounting is developed. Display order on accounts information on organic production of agricultural products, which in modern terms could be one of the most promising areas of Ukrainian exports is determined. The feasibility of using transit account 86 subaccounts with prescribed accounting for environmental costs farms is grounded in the article.

№ 6 2016, стор. 71 - 75

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 835

Відомості про авторів

Л. С. Гангал

асистент кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

L. Hanhal

аssistant of the department of accounting, audit and economic analysis, Bukovyna State University of Economics and Finance, Chernivtsi

Як цитувати статтю

Гангал Л. С. Концептуальні засади облікового забезпечення управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств на основі екологічних показників. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 6. С. 71–75.

Hanhal, L. (2016), “Conceptual basis of accounting ensuring of management of competitiveness of agricultural enterprises based on environmental performance”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 71–75.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.