EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ І ФАКТОРИ РИЗИКУ, ЩО НА НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ, ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ
М. В. Банчук, О. М. Дзюба

Назад

УДК: 614.2:312.6:351

М. В. Банчук, О. М. Дзюба

ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ І ФАКТОРИ РИЗИКУ, ЩО НА НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ, ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ

Анотація

Показано, що здоров'я населення може змінюватися залежно від наявності медичних ризиків. Управління медичними ризиками зменшить демографічні втрати нації.

M. Banchuk, A. Dziuba

HEALTH OF POPULATION AND RISK FACTORS, THAT ON HIM INFLUENCE, AS A MANAGEMENT OBJECT

Summary

It is shown that the health of population can change from the presence of medical risks. A management of medical risks will decrease demographic losses of nation.

№ 6 2016, стор. 96 - 99

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 790

Відомості про авторів

М. В. Банчук

к. політ. н., головний науковий співробітник лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров'я, ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України", м. Київ

M. Banchuk

PhD, chief researcher, SI "O.M. Marzeyev Institute for Public Health of the National academy of medical sciences of Ukraine"


О. М. Дзюба

д. мед. н., професор, заступник за наукової роботи директора ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України", м. Київ

A. Dziuba

Medical Doctor, Professor, Science Direcor Ukrainian Institute of Strategic Research of Ministry of Health of Ukraine

Як цитувати статтю

Банчук М. В., Дзюба О. М. Здоров'я населення і фактори ризику, що на нього впливають, як об'єкт управління. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 6. С. 96–99.

Banchuk, M. and Dziuba, A. (2016), “Health of population and risk factors, that on him influence, as a management object”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 96–99.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.