EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ЛІДЕРСТВА В ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВЧЕНИХ
І. М. Грищенко

Назад

УДК: 352:316.464

І. М. Грищенко

АНАЛІЗ ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ЛІДЕРСТВА В ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВЧЕНИХ

Анотація

У статті здійснено аналіз дисертаційних робіт вітчизняних вчених, які досліджували лідерство та систему місцевого самоврядування. В результаті узагальнення напрацювань вітчизняних науковців з'ясовано, що в переважній більшості лідерство в Україні досліджувалося в політичному аспекті. Політологи розглядали лідерство з позицій особистості лідера, впливів, які чинить лідер на маси, аналізу причин низької ефективності лідерів у політичних процесах сучасної України тощо.
Соціологи та психологи досліджували лідерство як соціально-психологічний феномен тісно пов'язаний з основними тенденціями соціального розвитку сучасного суспільства.
У державному управлінні лідерство досліджувалося як феномен впливу державного службовця на поведінку підлеглих співробітників.
З'ясовано, що проблема формування та розвитку лідерства в системі місцевого самоврядування до цього часу ще не була предметом спеціального комплексного дослідження.

I. Gryshchenko

ANALYSIS OF COVERAGE ISSUES OF LEADERSHIP IN THE RESEARCH OF LOCAL SCIENTISTS

Summary

The article analyzes the dissertations local scientists who have studied leadership and system of local government. As a result of developments generalizations national scientists found that the vast majority of leadership in Ukraine investigated the political aspect. Political analysts viewed the leadership position of the leader's personality, influences that makes the leader of the masses, analysis of the causes of low efficiency leaders in the political processes of modern Ukraine and others.
Sociologists and psychologists have studied leadership as a socio-psychological phenomenon closely associated with major social trends of modern society.
In government leadership studied as a phenomenon of influence a public servant on the behavior of subordinate employees.
It was found that the problem of the formation and leadership development in the system of local government so far has not been the subject of special comprehensive study.

№ 6 2016, стор. 100 - 103

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 817

Відомості про авторів

І. М. Грищенко

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

I. Gryshchenko

PhD., doctoral of the National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine, city Kyiv

Як цитувати статтю

Грищенко І. М. Аналіз висвітлення проблематики лідерства в дослідженнях вітчизняних вчених. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 6. С. 100–103.

Gryshchenko, I. (2016), “Analysis of coverage issues of leadership in the research of local scientists”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 100–103.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.