EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
О. В. Рашковська

Назад

УДК: 35.072

О. В. Рашковська

СТАН КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття присвячена аналізу стану комунікативної взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів державної влади в Україні, їх гармонізації і подальшої демократизації. Важливою складовою громадянських інститутів та захисту інтересів окремих груп населення є громадські організації, недержавні фонди, благодійні організації. Особливу увагу автор приділяє ролі посилення відкритості і прозорості державної політики, діяльності органів державної влади, програмі залучення України до міжнародної Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд".

О. Rashkovskaya

STATE OF COMMUNICATIVE INTERACTION BETWEEN CIVIL SOCIETY AND STATE AUTHORITIES IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to analysis of communicative interaction between civil society and state authorities in Ukraine , their harmonization and further democratization. An important component of civil institutions and protect the interests of certain groups are non-governmental organizations , private foundations and charitable organizations . Special attention is paid to strengthening the role of openness and transparency of public policy, activities of public authorities , program involvement of Ukraine in the international initiative "Partnership" Open Government".

№ 6 2016, стор. 110 - 113

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 746

Відомості про авторів

О. В. Рашковська

аспірант кафедри державної політики та суспільного розвитку, НАДУ при Президентові України

О. Rashkovskaya

postgraduate student, Department of public policy and social developvent, National Academy of Public Administration by the President of Ukraine, Кyiv

Як цитувати статтю

Рашковська О. В. Стан комунікативної взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів державної влади в Україні . Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 6. С. 110–113.

Rashkovskaya, О. (2016), “State of communicative interaction between civil society and state authorities in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 110–113.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.