EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ З ГРОМАДЯНАМИ В УМОВАХ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
Б. В. Дзюндзюк

Назад

УДК: 351:32.019.5

Б. В. Дзюндзюк

МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ З ГРОМАДЯНАМИ В УМОВАХ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Анотація

У статті, на основі концепції цифрового врядування, автор визначає особливості механізму взаємодії органів влади з громадянами в умовах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в роботу органів влади, а також віртуалізації суспільних відносин. Відзначає, що така взаємодія відбувається завдяки використанню інформаційних систем, технологій електронного уряду та інструментів кіберпростору. Головною відмінністю взаємодії в кіберпросторі від взаємодії в межах електронного уряду є повна інтерактивність інструментів першого та фіксовані результати використання інструментів останнього. До інструментів кіберпростору автор відносить соціальні медіа та віртуальні співтовариства. При взаємодії органів влади з громадянами в рамках соціальних медіа, відбувається онлайн-деліберація. Завдяки взаємодії з віртуальними співтовариствами органи влади мають можливість формувати більш досконалу систему надання електронних публічних послуг, проводити аналіз громадської думки, організувати спільну розробку політики.

B. Dziundziuk

THE CITIZEN-AUTHORITY INTERACTION MECHANISM IN THE CONTEXT OF VIRTUALIZATION OF SOCIAL RELATIONS

Summary

In the article the author defines the features of the citizen-authority interaction mechanism in the context of ICT implementation in public organizations workflow and virtualization of social relations. He underlines that such interaction occurs within information systems, e-government and cyberspace. Interaction within cyberspace is closely connected with interactive instruments. Results of using e-government instruments are predefined and predictable. Social media and virtual communities are instruments of cyberspace. Online deliberation takes place during interaction between authorities and citizens within social media. Due to interaction with virtual communities, public organizations can improve system of electronic public services, analyze public opinion and organize collaborative policy development.

№ 6 2016, стор. 123 - 127

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 868

Відомості про авторів

Б. В. Дзюндзюк

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків

B. Dziundziuk

post-graduate student of Social and Humanitarian Policy Chair of Kharkiv Regional Institute of Public Administration of National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine, Kharkiv

Як цитувати статтю

Дзюндзюк Б. В. Механізм взаємодії органів влади з громадянами в умовах віртуалізації суспільних відносин. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 6. С. 123–127.

Dziundziuk, B. (2016), “The citizen-authority interaction mechanism in the context of virtualization of social relations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 123–127.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.