EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ІМІДЖУ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЇ З ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ
К. С. Глущенко

Назад

УДК: 35.078

К. С. Глущенко

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ІМІДЖУ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЇ З ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ

Анотація

У статті проаналізовані поняття "імідж", "імідж державної служби", "імідж державного службовця", "імідж органів державної влади", "імідж центральних органів виконавчої влади". Автором здійснено системний аналіз зазначених понять, визначено складові іміджу. Крім того, у статті обгрунтовано, що імідж центральних органів виконавчої влади — сформований образ центральних органів виконавчої влади, який здійснює влив на формування суспільної думки населення щодо діяльності та результатів роботи цих органів через канали комунікації центральних органів виконавчої влади та громадськістю.

K. Glushchenko

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINATIONAL APPARATUS OF THE GOVERMENTAL POLITICAL IMAGE IN SYSTEM OF CIVIL SOCETY COMMUNICATIONS

Summary

The article analyzes the concept of "image", "image of the public service", "the image of a public servant," "the image of bodies of state power," "the image of the central bodies of executive power." The author carried out a systematic analysis of these concepts are defined components of image. Furthermore, the article is justified, that the image of the central executive bodies — established image of the central executive authority exercising influence on the formation of public opinion about the activities and results of these bodies through the communication channels of central executive authorities and the public.

№ 6 2016, стор. 128 - 131

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 845

Відомості про авторів

К. С. Глущенко

аспірант кафедри Державного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

K. Glushchenko

postgraduate in department of public management, National academy for public administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Глущенко К. С. Теоретико-методологічні підходи до понятійно-категоріального апарату іміджу центральних органів виконавчої влади в системі комунікації з громадянським суспільством. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 6. С. 128–131.

Glushchenko, K. (2016), “Theoretical and methodological approaches to determinational apparatus of the govermental political image in system of civil socety communications”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 128–131.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.