EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ БІОЕНЕРГЕТИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОРИВУ
М. Ю. Мироненко, О. Л. Польова

Назад

УДК: 338.28

М. Ю. Мироненко, О. Л. Польова

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ БІОЕНЕРГЕТИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОРИВУ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню можливостей та перспективного розвитку біоенергетики в Україні як альтернативного джерела енергії. Наведено основні типи біотехнологій, які базуються на впроваджені інновацій з позиції використання відновлювальних джерел енергії. Доведено, що біоенергетика має досить важливе значення у соціально-економічному розвитку країни.

M. Mironenko, O. Pol'ova

SOCIO-ECONOMIC IMPORTANCE AND PERSPECTIVES INNOVATION BIOENERGY BREAKTHROUGH

Summary

The article investigates the opportunities and prospective development of bioenergelics in Ukraine as alternative energy sources. Shows basic types of biotechnology-based innovations introduced with the position of renewable energy. Proved that bioenergelics has a very important socio-economic development.

№ 7 2016, стор. 24 - 29

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 658

Відомості про авторів

М. Ю. Мироненко

д. з держ. упр., професор кафедри фінансів, Вінницький торгівельно-економічний інститут КНТЕУ

M. Mironenko

Doctor in Public Administration, Professor of the Department of finance, Vіnnitsa Trade and Economіc Institut KNTEU


О. Л. Польова

д. е. н., доцент кафедри фінансів, Вінницький національний аграрний університет

O. Pol'ova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of finance, Vinnytsa National Agrarian University

Як цитувати статтю

Мироненко М. Ю., Польова О. Л. Соціально-економічне значення біоенергетики та перспективи інноваційного прориву. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 7. С. 24–29.

Mironenko, M. and Pol'ova, O. (2016), “Socio-economic importance and perspectives innovation bioenergy breakthrough”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 24–29.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.