EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
В. В. Папп

Назад

УДК: 330.34.1 (477)

В. В. Папп

ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті визначено основні шляхи та перспективи розвитку економіки України та її регіонів у світлі глобальної інтелектуалізації і технологічної сингулярності. Досліджено зарубіжний досвід та ознаки загальної інтелектуалізації, настання сингулярності та використання державою заходів підтримки розвитку економіки та нових технологій. Описано два основних напрями пріоритетних заходів розвитку економіки України у вигляді впровадження урядових програм розвитку інтелектуалізації й економіки знань та суспільного мотиваційно-спільнотного підходу.

V. Papp

THE IMPACT OF GLOBAL PROCESSES INTELLECTUALIZATION ON THE ECONOMY OF UKRAINE

Summary

The main path and prospects of development of economy of Ukraine and its regions in the global intellectualization and technological singularity in the article were identified. The international experience and features of a total intellectualization, the onset of the singularity and the use of the state support measures for development of the economy and new technologies was investigated. The two main directions of priority actions the development of economy of Ukraine in the form of implementation of government programs for the development of the knowledge economy and the intellectualization of social and motivational community-based approach were described.

№ 7 2016, стор. 30 - 33

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 608

Відомості про авторів

В. В. Папп

д. е. н., професор кафедри туризму і рекреації, Мукачівський державний університет

V. Papp

doctor of economic sciences, professor of department of tourism and recreation, Mukachevo state university

Як цитувати статтю

Папп В. В. Вплив глобальних процесів інтелектуалізації на розвиток економіки України . Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 7. С. 30–33.

Papp, V. (2016), “The impact of global processes intellectualization on the economy of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 30–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.