EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО НАФТОГАЗОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
А. І. Мелещенко

Назад

УДК: 339.727.22

А. І. Мелещенко

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО НАФТОГАЗОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті розглядаються основні чинники та передмови кон'юнктурних змін на нафтовому та газовому ринках упродовж 2010—2015 рр., проаналізовано сучасні механізми та форми цінових коливань на енергоносії, а також мотиви та поведінка провідних країн-учасниць ринку, проблеми кореляції цін "нафта-газ" і механізми ринкового ціноутворення цін на газ у різних регіонах світового господарства. Здійснено аналіз впливу зазначених процесів на економіку постачальників та споживачів нафти та газу, на основі об'єктивних факторів та статистичного аналізу зроблено спробу спрогнозувати подальший рівень цін на нафту та газ.

A. Meleshenko

FEATURES OF FUNCTIONING AND MODERN TENDENCІES OF DEVELOPMENT OF WORLD OIL AND GAS MARKET IN TERM OF GLOBALISATION

Summary

In the article considered main indicators and backgrounds conjuncture changes on oil and gas markets during 2010—2015 years, was analyzed modern mechanisms and forms of prices variations on the sources of energy and motives and behavior leading countries participant of the market, problems of correlation of prices "petroleum-gas" and mechanisms of market price formation on the gas in the different regions of the world economy. It done analyze the influence of above-mentioned processes on the economy providers and recipients of oil and gas; on the background statistic analyze, it done try forecast of the next level of costs on the oil and gas.

№ 7 2016, стор. 55 - 59

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 436

Відомості про авторів

А. І. Мелещенко

к. ф. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Запорізький національний технічний університет

A. Meleshenko

Candidate of Philological Sciences, Associated Professor of International Economical Relations, Zaporozhye National Technical University

Як цитувати статтю

Мелещенко А. І. Особливості функціонування та сучасні тенденції розвитку світового нафтогазового ринку в умовах глобалізації. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 7. С. 55–59.

Meleshenko, A. (2016), “Features of functioning and modern tendencіes of development of world oil and gas market in term of globalisation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 55–59.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.