EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИБОРУ ПЕРСПЕКТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ І ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО БІЗНЕСУ
М. Т. Краснюк, О. І. Гафич

Назад

УДК: 330.46: 553.9

М. Т. Краснюк, О. І. Гафич

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИБОРУ ПЕРСПЕКТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ І ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО БІЗНЕСУ

Анотація

Розглядаються принципи формування портфеля проектів видобувної компанії орієнтованого на отримання оптимальних фінансових результатів при допустимому корпоративному рівні ризику інвестиційного капіталу. Пропонується комплекс параметрів, за котрими перспективні об'єкти, претенденти включення до портфеля, повинні досліджуватись і порівнюватись між собою. Розроблено методичні засади економічного аналізу доцільності включення нових проектів до портфеля, їх впливу на параметри портфеля та рекомендації щодо порядку реалізації.

M. Krasniuk, O. Gafich

SIMULATION OF THE PROCESS OF SELECTING PROMISING INVESTMENT PROJECTS AND THE FORMATION OF AN EFFICIENT PORTFOLIO OF OIL & GAS BUSINESS

Summary

The principles of forming portfolio mining company focused on obtaining the best financial results at the corporate level acceptable risk capital investment. Proposed a set of parameters by which prospective facilities include candidates for the portfolio should be investigated and be compared to each other. Methodical principles of economic analysis of the feasibility of introducing new projects to the portfolio, their impact on the portfolio options and recommendations on the implementation.

№ 7 2016, стор. 60 - 66

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 388

Відомості про авторів

М. Т. Краснюк

д. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем в єкономіці, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

M. Krasniuk

candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Economics Information Systems Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman


О. І. Гафич

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

O. Gafich

graduate student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Краснюк М. Т., Гафич О. І. Моделювання процесу вибору перспективних інвестиційних об'єктів і формування ефективного портфеля проектів нафтогазовидобувного бізнесу. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 7. С. 60–66.

Krasniuk, M. and Gafich, O. (2016), “Simulation of the process of selecting promising investment projects and the formation of an efficient portfolio of oil & gas business”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 60–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.