EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНІ КАНАЛИ ЗБУТУ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ У СФЕРІ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ
Р. В. Пікус, В. О. Заколодяжнний

Назад

УДК: 368

Р. В. Пікус, В. О. Заколодяжнний

ІННОВАЦІЙНІ КАНАЛИ ЗБУТУ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ У СФЕРІ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ

Анотація

У статті проаналізовано інноваційні канали збуту страхових продуктів у сфері особистого страхування, нові канали реалізації та типи продажів страхових продуктів в Україні та європейських країнах. Визначено суперечності та проблеми прямого продажу страхових продуктів, а також через посередників. Встановлено необхідність використання страховими компаніями непрямих каналів збуту з метою поширення страхових продуктів серед громадян, які не цікавляться даним видом страхування, але є потенційними споживачами цих видів послуг. Виділено ті способи збуту, які раціонально запровадити на вітчизняному ринку страхових послуг з метою популяризації продуктів особистого страхування серед населення, а також проблеми, які гальмують запровадження та розвиток каналів збуту в Україні, які вже багато років функціонують на зарубіжних ринках страхових послуг.

R. Pikus, V. Zakolodiazhnyi

INNOVATIVE DISTRIBUTION CHANNELS IN PERSONAL INSURANCE

Summary

In the article analyzed the innovative sales channels of insurance products in the field of personal insurance, new sales channels operating in Ukraine and the types of overseas sales practices. Considered share of insurance distribution channels in the EU countries (some countries without life insurance). Highlights the problem of insurance intermediaries and direct sales. Established the need for insurance companies indirect marketing channels to promote insurance products, among people who are not interested in this type of insurance, but are potential consumers of these services. Dedicated sales of the ways that efficiently introduce in the domestic insurance market, to promote life insurance products among the population, and the problems that hinder the development of the implementation of distribution channels in Ukraine, which for many years operating in the foreign arena.

№ 7 2016, стор. 71 - 75

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 662

Відомості про авторів

Р. В. Пікус

к. е. н., професор, завідувач кафедри страхування та ризик-менеджменту, заступник декана з навчальної роботи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

R. Pikus

Ph.D, Associate Professor of the Department of Insurance and Risk Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv


В. О. Заколодяжнний

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

V. Zakolodiazhnyi

postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Пікус Р. В., Заколодяжнний В. О. Інноваційні канали збуту страхових продуктів у сфері особистого страхування. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 7. С. 71–75.

Pikus, R. and Zakolodiazhnyi, V. (2016), “Innovative distribution channels in personal insurance”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 71–75.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.