EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
І. О. Каширнікова

Назад

УДК: 658.5:338.439

І. О. Каширнікова

ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто сутність та етапи підходу до визначення ступеня впливу зовнішніх чинників. Розглянуто різні підходи на предмет доцільності їх застосування та встановлено, які з них найбільше підходять до визначення впливу чинників зовнішнього середовища на управління інноваційним потенціалом будівельного підприємства. Встановлено, що для будівельних підприємств оптимальним є застосування PESTLE-аналізу. За допомогою експертного опитування з широкого переліку факторів обрано ключові та проведено оцінку їх впливу. Визначено вагомості груп факторів, зовнішнього середовища, що впливають на управління інноваційним потенціалом будівельного підприємства. Це дозволяє ефективно здійснювати управлінську діяльність та підвищувати рівень управління інноваційним потенціалом будівельних підприємств.

I. Kashyrnikova

THE APPROACH TO DETERMINATION OF EXTERNAL FACTORS ON MANAGEMENT INNOVATION POTENTIAL BUILDING ENTERPRISE

Summary

The article examines the nature and stages of the approach to determining the degree of influence of external factors. The different approaches to the subject of the feasibility of their application and determined which ones are best suited to determine the effect of environmental factors on the potential of innovative building enterprise. Found that building enterprise for optimal use PESTLE-analysis. With expert survey with a wide range of key factors selected and assessed their impact. Groups defined weight factors of the environment that influence the potential of innovative building enterprise. This effectively carry out management activities and increase the level of innovative potential building enterprise.

№ 7 2016, стор. 86 - 92

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 586

Відомості про авторів

І. О. Каширнікова

аспірант, асистент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

I. Kashyrnikova

postgraduate student, assistant of the department of accounting, economics and human resources management of enterprise, Prydniprovs'k state academy of civil engineering and architecture

Як цитувати статтю

Каширнікова І. О. Підхід до визначення впливу зовнішніх факторів на управління інноваційним потенціалом будівельного підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 7. С. 86–92.

Kashyrnikova, I. (2016), “The approach to determination of external factors on management innovation potential building enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 86–92.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.