EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
О. Ю. Апостолюк

Назад

УДК: 336.02

О. Ю. Апостолюк

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

На державному рівні визначено необхідність державної фінансової підтримки малого підприємництва, зокрема за рахунок інструментів пільгового оподаткування. В Україні з даною метою використовується спрощена система оподаткування, обліку та звітності. Однак застосування такого механізму оподаткування викликає все більше суперечок в аспекті порушення принципів оподаткування та неефективності даної системи. У зв'язку з цим у статті розглянуто види пільгового оподаткування малого бізнесу, що застосовуються у розвинених країнах світу, а також переваги та недоліки вітчизняної спрощеної системи оподаткування. За результатами проведеного дослідження з'ясовано, що спрощена система оподаткування є джерелом фінансової підтримки більшою мірою фізичних осіб-суб'єктів господарювання. Для малих підприємств зі статусом юридичної особи спрощена система оподаткування визначає цілий ряд обмежень, може виявитися невигідною та дестимулює подальший розвиток підприємства. Переведення сільськогосподарських товаровиробників на спрощену систему оподаткування також суттєво збільшило податкове навантаження на них. За результатами дослідження зарубіжного досвіду встановлено, що варто звернути увагу на практику зменшення бази оподаткування в межах загальної системи оподаткування для малих підприємств та застосовувати податкові пільги для пріоритетних видів діяльності.

O. Apostoliuk

DIRECTIONS OF IMPROVING SMALL BUSINESS TAXATION IN UKRAINE

Summary

The need for state financial support of small business through preferential taxation is defined at the state level. The simplified tax system is used in Ukraine for this purpose. However, the use of this mechanism is disputed in terms of violation of the tax principles and inefficiency of this system. In this regard, the article describes the types of tax preferences for small business, which are used in the developed countries, as well as the advantages and disadvantages of domestic simplified tax system. The results of the study revealed that the simplified tax system is an effective source of financial support for individual entrepreneurs. For small businesses — legal entities simplified tax system defines a number of limitations; it may be disadvantageous and discourages further development of the company. Attribution of farmers to the simplified tax system has significantly increased the tax burden on them. The study of international experience showed that the attention to the practice of reducing the tax base within the common system of taxation should be implemented and tax incentives for priority activities should be applied.

№ 7 2016, стор. 93 - 97

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 276

Відомості про авторів

О. Ю. Апостолюк

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

O. Apostoliuk

postgraduate student of finance department, Kyiv national university of trade and economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Апостолюк О. Ю. Напрями вдосконалення оподаткування малого підприємництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 7. С. 93–97.

Apostoliuk, O. (2016), “Directions of improving small business taxation in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 93–97.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.