EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ
І. С. Марченко

Назад

УДК: 339.9.01:338.12.015

І. С. Марченко

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ

Анотація

У статті досліджуються основні теоретичні передумови виникнення терміну "міжнародна конкурентоспроможність країни" як одного з найбільш важливих понять у характеристиці національної економічної системи в глобалізаційних умовах сьогодення. Аналіз окремих наукових парадигм та теоретичних концепцій дозволив автору виокремити основні причино-наслідкові зв'язки формування системи національної конкурентоспроможності, а саме: фактор успішності в контексті міжнародної конкурентоспроможності та особливості країни в придбанні сталої конкурентоспроможності в системі сучасних міжнародних економічних відносин. Дослідження теоретичних розробок з боку різноманітних шкіл економічної теорії дозволяє проаналізувати вплив того чи іншого фактору на міжнародну конкурентоспроможність національної економіки, виділити найбільш впливові та системо-утворюючі фактори даної концепції.

I. Marchenko

THEORETICAL BACKGROUND OF FORMATION THE CONCEPT OF COUNTRY'S INTERNATIONAL COMPETITIVENESS

Summary

The article examines the basic theoretical background of the term "international competitiveness" as one of the most important concepts in the characteristics of national economic system during nowadays globalization conditions. Analysis of individual scientific paradigms and theoretical concepts allowed the author to distinguish the main causes and effects in formation of a national competitiveness: the factor of success in the context of international competitiveness and features of a country in purchasing sustainable competitiveness in the modern system of international economic relations. Theoretical developments of various economic theory schools allow to analyze factors' impact in the national economy's international competitiveness and to identify the most influential and system-forming factors in this concept.

№ 7 2016, стор. 98 - 102

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 716

Відомості про авторів

І. С. Марченко

аспірант, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

I. Marchenko

postgraduate student, V.N. Karazin Kharkiv National University

Як цитувати статтю

Марченко І. С. Теоретичні передумови формування концепції міжнародної конкурентоспроможності країни. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 7. С. 98–102.

Marchenko, I. (2016), “Theoretical background of formation the concept of country's international competitiveness”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 98–102.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.