EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМНА БАНКІВСЬКА КРИЗА В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ, ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
С. М. Аржевітін

Назад

УДК: 336.71

С. М. Аржевітін

СИСТЕМНА БАНКІВСЬКА КРИЗА В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ, ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Анотація

У процесі дослідження з'ясовано особливості прояву та причини банківської кризи, а також визначено шляхи її подолання. Зокрема слід виокремити такі основні апекти банківської кризи в Україні: руйнація довіри як ключового інституту економічного і фінансового розвитку суспільства, системна незахищеність та невизначеність прав власності, структурні диспропорції в економіці, обмеженість монетарного і економічного суверенітету країни, критичне зниження впливу банківської системи України на розвиток реального сектору економіки, неадекватність монетарного, валютного і банківського регулювання умовам поточної кризи. Системний характер вітчизняної банківської кризи вимагає системних підходів до її подолання.

S. Arzhevitin

SYSTEMIC BANKING CRISIS IN UKRAINE: FEATURES, CAUSES AND CURES

Summary

The study found causes and features of the banking crisis and the ways to overcome it. In particular, should highlight the following key apekty banking crisis in Ukraine: the destruction of trust as a key institution of economic and financial development of the society, system vulnerability and uncertainty of property rights, structural imbalances in the economy, lack of monetary and economic sovereignty, critical reduce the impact of the banking system of Ukraine for the development of the real sector, the inadequacy of monetary, foreign exchange and banking regulation given the current crisis. The systemic nature of the banking crisis requires a systemic approach to overcome it.

№ 8 2016, стор. 16 - 18

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 208

Відомості про авторів

С. М. Аржевітін

д. е. н., професор кафедри, завідувач кафедри банківської справи, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", м. Київ

S. Arzhevitin

Doctor of Economics, Professor, Head of Banking, SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University named after"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.