EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Г. М. Терен

Назад

УДК: 658.012.1

Г. М. Терен

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті досліджено питання формування системи показників аналізу ліквідності підприємства. Розглянуто варіанти наборів показників, які пропонуються науковцями для оцінки ліквідності. Встановлено необхідність формування системи показників ліквідності.
З огляду на ієрархічну залежність понять ліквідності підприємства, балансу та активів, а також враховуючи існуючі підходи до обгрунтування й визначення показників ліквідності, обгрунтовано систему аналітичних показників ліквідності підприємства, що включає в себе блоки показників ліквідності: підприємства, балансу, активів. Дана система враховує сутнісні характеристики поняття ліквідності та дає можливість підвищити об'єктивність результатів аналізу та ефективність управлінського впливу.
Досліджено економічний зміст та порядок розрахунку показників ліквідності. Виявлено неузгодженості формулювання назв, алгоритмів розрахунку, обгрунтування нормативних значень деяких показників ліквідності. Наведено переваги і недоліки використання окремих показників ліквідності підприємства.

H. Teren

SCORECARD OF THE LIQUIDITY OF AN ENTERPRISE SYSTEM

Summary

Summary: this article is being conducted to explore the subject of the formation of scorecard to analyse the liquidity of an enterprise. Different types of indicators was considered, as proposed by a scientists to analyse the liquidity of an enterprise. The need for a formation of a scorecard for liquidity of an enterprise is being developed.
Justifications for the analytic system of the liquidity of an enterprise, including indicators of the liquidity blocks: enterprise, liquidity and assets being overviewed from the hierarchical concept of dependency of the liquidity of an enterprise, its balance and assets, taking into consideration acting approaches to justify indicators of the liquidity.This system, despite the characteristics of the term of liquidity, is taking into consideration and also have an ability to raise the objectivity of the results of the analysis and effectiveness of the administration input.
Economic content and accountability order of the indicators of the liquidity is being explored. Inconsistencies in a name formulation, algorithm of the calculation and justification of the regulatory values of some indicators of the liquidity is being discovered. The advantages and disadvantages of the use of some indicators of liquidity of an enterprise is being submitted.

№ 8 2016, стор. 36 - 41

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 622

Відомості про авторів

Г. М. Терен

к. е. н., асистент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

H. Teren

PhD (Econ.), аssistant of the department of accounting, audit and economic analysis, Chernivtsi National University named Yuri Fedkovich, Chernivtsi

Як цитувати статтю

Терен Г. М. Система показників аналізу ліквідності підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 8. С. 36–41.

Teren, H. (2016), “Scorecard of the liquidity of an enterprise system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 36–41.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.