EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ПРЯМИХ ПОДАТКІВ НА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК
Л. В. Козарезенко

Назад

УДК: 336.2

Л. В. Козарезенко

ВПЛИВ ПРЯМИХ ПОДАТКІВ НА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК

Анотація

У статті досліджено вплив прямих податків на розвиток людського потенціалу. Доведено, що запорукою економічного розвитку в умовах глобалізації є координація міжнародних відносин щодо усунення бар'єрів та обмежень на шляху інвестицій та економічної співпраці, переважно у форі міжнародних договорів щодо уникнення подвійного оподаткування. Розглянуто податковий кредит як основну форму податкового стимулювання розвитку науково-дослідної діяльності. Виявлено, що крім цієї форми уряди застосовують прямі бюджетні субсидії та механізми прискореної амортизації щодо основних фондів, які використовуються у науково-дослідній діяльності. Узагальнено, що політика податкового стимулювання в країнах-членах Євросоюзу охоплює підприємства, що знаходять ноу-хау, отримують патенти, розробляють нові технологічні проекти, винаходять формули чи процедури для випуску нових популярних товарів, а на додаток до податкових стимулів у країнах-членах Євросоюзу широко застосовується механізм прискореної амортизації для основних фондів, що використовуються у сфері науково-дослідницької діяльності.

L. Kozarezenko

THE INFLUENCE OF DIRECT TAXES ON HUMAN DEVELOPMENT

Summary

The article researches the influence of direct taxes on human potential development. The author has proved that coordination of international relations regarding elimination of barriers and restrictions in the way of investments and economic collaboration, mainly in the form of international treaties on avoiding double taxation, is a guarantee of economic development under conditions of globalization. The author has considered the tax credit as the main form of tax stimulation of development of the scientific and research activity. The author has indicated that, besides the mentioned form, the governments apply direct budget subsidies and mechanisms of accelerated depreciation for fixed assets used in the scientific and research activity. The author has summarized that the policy of tax stimulation in the EU member countries encompasses enterprises, which make inventions, obtain patents, develop new technological projects, invent formulas or procedures for production of new popular commodities. The mechanism of accelerated depreciation for fixed assets applied in the scientific and research activity is widely used in the EU member countries together with the other tax incentives.

№ 8 2016, стор. 47 - 51

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 626

Відомості про авторів

Л. В. Козарезенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри політичної економії, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди", м. Переяслав-Хмельницький

L. Kozarezenko

PhD (Economics), Associate Professor, Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University, Pereyaslav-Khmelnytsky, Ukraine

Як цитувати статтю

Козарезенко Л. В. Вплив прямих податків на людський розвиток. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 8. С. 47–51.

Kozarezenko, L. (2016), “The influence of direct taxes on human development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 47–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.