EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Л. О. Лещенко

Назад

УДК: 658.155

Л. О. Лещенко

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Інтенсифікація як форма розширеного відтворення, базуючись на застосуванні результатів науково-технічного розвитку, має практично необмежені можливості зростання виробництва і підвищення його ефективності. В статті визначено, що основним напрямом підвищення ефективності виробництва є застосування спеціалізованих сівозмін на основі впровадження інтенсивної технології. Обгрунтована модель оптимізації посівів овочевих культур на прикладі овочівницького господарства, в якому досягнута найбільша концентрація і ефективність виробництва овочів. Визначене оптимальне поєднання площ овочевих культур з урахуванням розширення асортименту продукції та вимог сівозміни, а також обсягів реалізації продукції. В результаті дослідження були отримані висновки, що оптимізація структури посівних площ, асортименту та обсягів реалізації продукції сприяє підвищенню прибутковості овочівництва при наявних виробничих ресурсах. Зроблено висновки, що для аналізованого підприємства важливим є залучення додаткових кредитних коштів для інтенсифікації виробництва.

L. Leshchenko

ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING AS A FACTOR TO INCREASE PROFITABILITY IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

Intensification, being a form of extended reproduction and with the basis of using its results of science and technical development, has practically unlimited possibilities of increase in production and increase in its effectiveness. Article defines usage of specialised rotations based on implementation of intencive technology as a main way of increase in effectiveness of the enterprise. Model of optimization of vegetable crops on example of vegetables farm that reached highest concentration and effectiveness in vegetable production was justified. The optimal combination of areas under vegetables considering the extension of assortment ot production and volumes of production selling was determined. In result of this research conclusions were made that optimisation of structure of area under vegetables, assortment and selling volumes of production helps the increase in vegetable growing profitability with available production resources. It was concluded that for the analysed enterprise attraction of additional credit funds for production intensification is important.

№ 8 2016, стор. 77 - 80

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 236

Відомості про авторів

Л. О. Лещенко

аспірант кафедри економіки підприємства, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

L. Leshchenko

Postgraduate student of Department of Economics of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.