EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТ "СЕРЕДОВИЩЕ" У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ
О. В. Делія

Назад

УДК: 351

О. В. Делія

КОНЦЕПТ "СЕРЕДОВИЩЕ" У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Анотація

Актуалізована проблема застосування концепту "середовище" у науковому дискурсі. У цьому контексті акцентовано на недостатності традиційної методології для розгляду проблематики сучасного державно-політичного процесу. Здійснено розгорнутий теоретико-порівняльний аналіз тлумачення концепту "середовище" окремих галузях наукового знання. Виявлено та обгрунтовано основні історичні передумови та методологічне підгрунтя формалізації поняття "середовище" у сучасному науковому дискурсі. Систематизовано ряд чільних інтегральних підходів розуміння концепту "середовище" у науковій думці. Виокремлено стрижневі характеристики поняття та сформульовані засадничі категорії подання концепту "середовище" у різних сферах наукового знання: умови, оточення, час, місце.
Окреслено комплекс дослідницьких завдань щодо подальшого вивчення поняття "середовище" у системі державного управління, ролі та місця концепту у сучасному державно-політичному процесі.

О. Delija

CONCEPT "ENVIRONMENT" IN THE SCIENTIFIC DISCOURSE

Summary

Actualized the problem of the concept of "environment" in the modern scientific discourse. In this context, it highlights the lack of modern and traditional methodology for reviewing the state of the problems of the political process. Сarried out a detailed comparative analysis of the theoretical interpretation of the concept of "environment" in some sectors of scientific knowledge. Identified and justified basic historical background and the methodological basis of formalization of the concept of "environment" in the modern scientific discourse. Obtained core characteristics of the concept and formulated the basic category representation "environment" concept in various fields of scientific knowledge: the conditions, environment, time, place. Contoured complex research tasks for further studies in public administration concept of "environment", the role and place of the concept in the modern state and the political process.

№ 8 2016, стор. 82 - 85

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 617

Відомості про авторів

О. В. Делія

кандидат історичних наук, доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

О. Delija

PhD, docent, Doctoral candidate, National Academy for Public Administration Under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Делія О. В. Концепт "середовище" у науковому дискурсі. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 8. С. 82–85.

Delija, О. (2016), “Concept "environment" in the scientific discourse”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 82–85.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.