EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В ОБ'ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТАХ
С. А. Чукут, М. С. Шуляк

Назад

УДК: 35.075:004

С. А. Чукут, М. С. Шуляк

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В ОБ'ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТАХ

Анотація

У статті досліджується досвід впровадження електронного урядування в Об'єднаних Арабських Еміратах та можливість його застосування в Україні. Проаналізовано стратегічні засади впровадження електронного урядування в ОАЕ протягом 2001—2016 років, виділено основні напрями його розвитку. Встановлено, що завдяки успішній державній політиці щодо впровадження е-урядування, Об'єднаним Арабським Еміратам вдалося увійти до переліку країн зі світового рейтингу, які мають високий індекс розвитку електронного урядування. Досліджено основні засади надання е-послуг громадянам. Особлива увага зосереджена на досвіді вирішення питання з національною системою ідентифікації осіб в ОАЕ, запровадження ідентифікаційних карток для його громадян та їх захист. У статті також визначено та описано найкращі практики електронних міст країни.

S. Chukut, M. Shuliak

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF E-GOVERNANCE IN THE UNITED ARAB EMIRATES

Summary

The article examines the experience of the implementation of e-Governance in the United Arab Emirates and the possibility of its application in Ukraine. Analyzes the strategic principles of the implementation of e-governance in the U.A.E. during 2001—2016 years, highlighted the main directions of its development. The author found that due to the success of public policies for the implementation of e-Government, the United Arab Emirates managed to enter to the list of countries with the world rankings that have a high index of development of e-governance. The article studied basic principles of provision of e-services for citizens. Special attention is paid to the experience of addressing the issue of national system of personal identity in U.A.E., the introduction of ID cards for its citizens and their protection. The article also identified and documented best e-cities practices in the country.

№ 8 2016, стор. 92 - 95

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 813

Відомості про авторів

С. А. Чукут

д. н. з держ. упр., професор, в. о. завідувача кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

S. Chukut

Professor, Acting Head, Department of Theory and Practice of Management, National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute"


М. С. Шуляк

студент 5 курсу факультету соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

M. Shuliak

student of faculty sociology and law National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute"

Як цитувати статтю

Чукут С. А., Шуляк М. С. Особливості впровадження електронного урядування в об'єднаних арабських еміратах. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 8. С. 92–95.

Chukut, S. and Shuliak, M. (2016), “Features of the implementation of e-governance in the united arab emirates”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 92–95.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.