EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФАКТОРИ І НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
С. В. Васильєв, Н. М. Іванченко

Назад

УДК: 330.322.3

С. В. Васильєв, Н. М. Іванченко

ФАКТОРИ І НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

У статті узагальнено підходи щодо визначення сутності поняття "інвестиційна привабливість". Визначено основні фактори інвестиційної діяльності аграрних підприємств. Досліджено їх вплив на інвестиційну привабливість сільськогосподарського виробництва. Обгрунтовано напрями покращення інвестиційної привабливості підприємств аграрного сектору.

S. Vasil'ev, N. Ivanchenco

FACTORS AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

The article the directions of determination essentiality of "investment attractiveness" generalized. The main factors of investment of enterprises of agricultural are determined. Their influence of factors on the investment attractiveness of the agricultural production are studied. The directions of the improvement investment attractiveness of enterprises of agricultural sector are proved.

№ 9 2016, стор. 46 - 49

Кількість переглядів: 391

Відомості про авторів

С. В. Васильєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

S. Vasil'ev

PhD in Economics, Associate Professor of Economic Theory and Economics of Agriculture Department Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University


Н. М. Іванченко

аспірант кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

N. Ivanchenco

Graduate student of Economic Theory and Economics of Agriculture Department Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

Як цитувати статтю

Васильєв С. В., Іванченко Н. М. Фактори і напрями покращення інвестиційної привабливості сільськогосподарського виробництва. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 9. С. 46–49.

Vasil'ev, S. and Ivanchenco, N. (2016), “Factors and directions of improvement of investment attractiveness of agricultural production”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 46–49.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.