EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОЕКТНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОД РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ
Лі Чао

Назад

УДК: 351:330.621.3

Лі Чао

ПРОЕКТНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОД РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ

Анотація

Актуальність розробки нових методичних підходів до реформування системи державного управління енергетичною галуззю обумовлена низькою ефективністю реалізованих програм та заходів. Підходи до розробки, реалізації та оцінки ефективності державних цільових програм в енергетиці у світі відрізняються від українських сучасністю та більшою ефективністю.
Мета статті — обгрунтування теоретико-методичних підходів до розробки заходів, програм, проектів реалізації енергетичних стратегій України органами державного управління галузі на основі використання позитивного досвіду програмно-цільового та проектного планування і управління. Основними методами дослідження виступили загальнонаукові такі, як аналіз та синтез, наукове узагальнення, порівняння.
У статті розглянуто особливості розробки енергетичних стратегій держави та шляхи їх реалізації. Запропоновано схему поетапної реалізації Енергетичної стратегії України.
Наукова новизна полягає в обгрунтуванні ефективності використання проектно-цільового методу в реалізації енергетичної стратегії держави.
Практичне значення полягає в розробці деталізованої схеми реалізації проектно-цільового методу в державному управлінні сталим розвитком електроенергетичної галузі.

Li Chao

DESIGN AND TARGETED APPROACH AS A METHOD OF THE ENERGY STRATEGY OF UKRAINE

Summary

The urgency to develop new methodological approaches to public administration reform the energy sector due to the low efficiency of the implemented programs and activities. Approaches to the development, implementation and evaluation of state programs in the energy world different from the Ukrainian modernity and efficiency.
The purpose of the article — study of theoretical and methodological approaches to activities, programs and projects implementing energy strategies Ukraine by government sector on the basis of the positive experience of program-oriented and project planning and management. The main general scientific research methods were such as analysis and synthesis, scientific generalizations comparison.
In article features of development of state energy strategies and ways to implement them. The scheme phased implementation of the Energy Strategy of Ukraine.
Scientific innovation is the justification efficiency of project-based method in implementing the energy strategy of the state.
The practical significance is to develop a detailed implementation scheme design and targeted approach to governance sustainable development of the electricity industry.

№ 9 2016, стор. 55 - 61

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 588

Відомості про авторів

Лі Чао

викладач, Інститут східнознавства та міжнародних відносин "Харківський колегіум", м. Харків

Li Chao

Lecturer, Institute of Oriental Studies and International Relations "Kharkiv Collegium", Kharkiv

Як цитувати статтю

Чао Лі Проектно-цільовий підхід як метод реалізації енергетичної стратегії України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 9. С. 55–61.

Chao, Li (2016), “Design and targeted approach as a method of the energy strategy of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 55–61.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.