EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ
С. А. Орел

Назад

УДК: 338.1: 332.14

С. А. Орел

СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Висвітлено основні проблемні аспекти розвитку сільських територій з акцентуванням уваги на екологічний аспект агровиробництва. Проаналізовано сучасний стан та перспективи основних організаційно-правових форм господарювання: особистих селянських господарств, фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств (агрохолдингів). Вивчено досвід ЄС з тематики дослідження. Виявлено тенденцію до збільшення частки агрохолдингів, а також їхнього земельного банку впродовж останніх років, внаслідок чого спостерігається виснаження та деградація земельних ресурсів разом із погіршенням соціально-економічного стану сільських територій. Увагу зосереджено на необхідності забезпечення екологічної безпеки в агровиробництві, у результаті чого покращиться екологічний, економічний та соціальний стан сільських та інших прилеглих територій.

S. Orel

STATE AND BASIC CHALLENGES OF AGROCULTURAL LAND APLICATION IN UKRAINE

Summary

The basic problematic aspects of rural areas development with emphasis on the environmental aspect of agricultural production are presented. The current state and prospects of the major types of business entity — individual households, farms and agricultural enterprises (agricultural holdings) are analyzed. It is studied the EU experience concerning the subject of the study. The trend to increase the share of agricultural holdings and their land bank in recent years is observed, that is resulted in the depletion and degradation of land resources together with the worsening of socio-economic situation of rural areas. Attention is focused on the necessity of providing ecological safety in agricultural production, thanks to what the environmental, economic and social status of rural and other surrounding areas would be improved.

№ 9 2016, стор. 62 - 66

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 589

Відомості про авторів

С. А. Орел

науковий співробітник, Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН

S. Orel

Cherkasy Bioresources Research Station of NAAS

Як цитувати статтю

Орел С. А. Стан та основні проблеми використання земель сільськогосподарського призначення в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 9. С. 62–66.

Orel, S. (2016), “State and basic challenges of agrocultural land aplication in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 62–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.