EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ
А. А. Подлевський

Назад

УДК: 316.4.063.34

А. А. Подлевський

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

Дано коротку характеристику таким поняттям, як "виробнича кооперація" і "державне регулювання виробничою кооперацією". Пропонується розглядати виробничу кооперацію як один з перспективних напрямів підвищення ефективності національної економіки на засадах інноваційності. Підкреслюється необхідність і важливість державного регулювання виробничої кооперації, спираючись на українських реаліях і успішному закордонному досвіду.
У статті автором розроблено концептуальні засади державного регулювання виробничої кооперації. Детально подається система цілей, що передбачає трирівневу ієрархію. Наведено основні суб'єкти і об'єкти, подано змістовну характеристику основним принципам здійснення державного регулювання виробничої кооперації в Україні. Запропоновано деякі індикатори та показники оцінки ефективності як безпосередньо виробничої кооперації, так і системи її державного регулювання.

A. Podlevskyi

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF STATE REGULATION OF THE INDUSTRIAL COOPERATION IN UKRAINE

Summary

A brief description of such terms as "industrial cooperation" and "government regulation of industrial cooperation" was submitted. It is proposed to consider industrial cooperation as one of the perspective directions of improving the efficiency of the national economy based on innovation. Emphasizes the necessity and importance of state regulation of industrial cooperation based on the Ukrainian realities and successful foreign experience.
In the article the author developed conceptual bases of state regulation of industrial cooperation. The system of goals is supplied in detail that provides a three-level hierarchy. Been given the main subjects and objects submitted substantial description of the basic principles of state regulation of industrial cooperation in Ukraine.

№ 9 2016, стор. 67 - 71

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 645

Відомості про авторів

А. А. Подлевський

старший викладач кафедри фінансів і економіки природокористування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

A. Podlevskyi

Senior Lecturer at the Department of Finance and Environmental Economics, National University of Water and Environmental Engineering (Rivne)

Як цитувати статтю

Подлевський А. А. Концептуальні засади державного регулювання виробничої кооперації в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 9. С. 67–71.

Podlevskyi, A. (2016), “Conceptual principles of state regulation of the industrial cooperation in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 67–71.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.