EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ В УКРАЇНІ ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО МОДЕРНІЗАЦІЇ
А. Л. Помаза-Пономаренко

Назад

УДК: 351:911.372.7

А. Л. Помаза-Пономаренко

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ В УКРАЇНІ ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО МОДЕРНІЗАЦІЇ

Анотація

У статті аргументовано доцільність використання низки принципів (системності, єдності, функціональності, виваженості, послідовності, ефективності та публічності) при модернізації організаційно-інституційної системи державного управління соціальним розвитком регіонів з метою забезпечення їх стабільного функціонування та безпеки. Запропоновано введення у практику державного і регіонального управління нової інтегрованої організаційно-інституціональної дорадчої форми — Ради соціального розвитку і безпеки регіонів України. Ці пропозиції корисні з точки зору як підвищення ефективності державного управління соціальним розвитком регіонів та безпекою в Україні, так і модернізації її реального сектору й активізації інноваційної та інвестиційної діяльності. Визначено, що в межах реалізації державної політики соціального розвитку і безпеки регіонів України варто розробити та затвердити довго-, середньо і короткостроковий план дій з її модернізації.

A. Pomaza-Ponomarenko

PECULIARITIES OF ORGANIZATIONAL AND INSTITUTIONAL MECHANISM OF THE STATE ADMINISTRATION OF SOCIAL DEVELOPMENT OF REGIONS IN UKRAINE AND PRINCIPLES OF ITS MODERNIZATION

Summary

The paper gives reasons for appropriateness of application of the range of principles (of systematization, unity, functionality, reasonableness, consistency, effectiveness, and publicity) in the process of modernization of organizational and institutional system of the state administration of social development of regions with the purpose of ensuring their stable functioning and security. It was proposed to introduce into state and regional administration practice a new integrated organizational and institutional consultative form — the Social Development and Regional Security Council of Ukraine. These proposals are valuable from the point of view of the state administration efficiency increase in the area of social development of regions and security in Ukraine, and of its real sector modernization and the innovation and investment activity intensification. It was determined that while implementing the state policy of social development and security of regions of Ukraine, it is necessary to develop and approve long-, medium-, and short-term action plan for its modernization.

№ 9 2016, стор. 76 - 80

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 460

Відомості про авторів

А. Л. Помаза-Пономаренко

к. держ. упр., старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

A. Pomaza-Ponomarenko

PhD in public administration, senior scientific employee of the scientific department of problems on state security, National university of civil protection of Ukraine

Як цитувати статтю

Помаза-Пономаренко А. Л. Особливості організаційно-інституційного механізму державного управління соціальним розвитком регіонів в Україні та принципи його модернізації. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 9. С. 76–80.

Pomaza-Ponomarenko, A. (2016), “Peculiarities of organizational and institutional mechanism of the state administration of social development of regions in Ukraine and principles of its modernization”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 76–80.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.