EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
М. В. Білей

Назад

УДК: 351 (477)

М. В. Білей

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглядаються ознаки, сутність та методологія організаційної функції державного управління в Україні. Обгрунтовується, що функції державного управління як категорія науки державного управління має свої особливості, специфіку, ознаки та методологію. Визначено, що організація як функція державного управління розглядається дослідниками державного управління як одна із основних функцій реалізації державної волі у відносинах владно-управлінського характеру та пов'язана із реалізацією державної політики на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. Організаційну функцію державного управління може характеризувати таке державно-управлінське явище, як "організаційна структура державного управління". Сформульовано авторське визначення організаційної функції державного управління як напряму державно-управлінської діяльності органів державного управління, що визначає порядок формування і реалізації цілей, способів та форм впливу на середовище управлінського діяльності та сфери суспільного розвитку.

M. Biley

THE THEORETICAL QUESTIONS OF ORGANIZATIONAL FUNCTION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE

Summary

In the article the signs, essence and methodology of organizational function of public administration in Ukraine are examined. Grounded that functions of public administration as a category of science of public administration have the features, specific, signs and methodology. Certainly, that organization as function of public administration is examined by the researchers of public administration as one of basic functions of realization of state will in the relations of power character and related to realization of public policy on national, regional and local levels. The organizational function of public administration can characterize such state-administrative phenomenon as "organizational structure of public administration". Authorial determination of organizational function of public administration is set forth as straight state activity of organs of public administration that determines the order of forming and realization of aims, methods and forms of influence on an environment administrative activity and sphere of community development.

№ 9 2016, стор. 97 - 100

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 605

Відомості про авторів

М. В. Білей

аспірант, Інститут законодавства Верховної Ради України

M. Biley

post-graduate of Legislation Institute of Verkhovna Rada of Ukraine

Як цитувати статтю

Білей М. В. Теоретичні питання організаційної функції державного управління в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 9. С. 97–100.

Biley, M. (2016), “The theoretical questions of organizational function of public administration in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 97–100.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.