EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
О. Л. Польова, М. Ю. Мироненко

Назад

УДК: 336.145:332.14

О. Л. Польова, М. Ю. Мироненко

МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти формування міжбюджетних відносин та обгрунтовано необхідність їх фінансового регулювання. Досліджено механізм та складові міжбюджетних відносин. Проведено аналіз динаміки та структури міжбюджетних трансфертів в Україні. Представлено класифікацію інструментів міжбюджетного регулювання.

O. Pol'ova, M. Mironenro

INTERBUDGETARY RELATIONS IN CONTEXT OF REFORMING REGIONAL POLICY IN THE COUNTRY

Summary

In the article the theoretical and practical aspects of interbudgetary relations and the necessity of financial regulation. The mechanism of interbudgetary relations and constituents. The analysis of the dynamics and structure of interbudgetary transfers in Ukraine. Presented instruments classification budgetary control.

№ 10 2016, стор. 5 - 10

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 661

Відомості про авторів

О. Л. Польова

д. е. н., доцент кафедри фінансів, Вінницький національний аграрний університет

O. Pol'ova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of finance, Vinnytsa National Agrarian University


М. Ю. Мироненко

д. н. з держ. упр., професор кафедри фінансів Вінницький торгівельно-економічний інститут КНТЕУ

M. Mironenro

Doctor in Public Administration, Professor of the Department of finance, Vіnnitsa Trade and Economіc Institut KNTEU

Як цитувати статтю

Польова О. Л., Мироненко М. Ю. Міжбюджетні відносини в контексті реформування регіональної політики держави. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 10. С. 5–10.

Pol'ova, O. and Mironenro, M. (2016), “Interbudgetary relations in context of reforming regional policy in the country”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 5–10.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.