EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ ТА ІНДЕКСІВ
В. В. Ліщук

Назад

УДК: 336.5

В. В. Ліщук

ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ ТА ІНДЕКСІВ

Анотація

Встановлено, що іноземних інвесторів у процесі прийняття інвестиційних рішень, у першу чергу, цікавить не розвиток держави чи підвищення рівня населення, а рівень захисту їх прав та можливість примноження інвестованого капіталу. З огляду на це, розглянуто результати оцінювання інвестиційного клімату України на основі міжнародних рейтингів та індексів. Виявлено особливості формування результатів рейтингів різними авторитетними агентствами та організаціями. Розкрито аспекти інтерпретації оцінок, що їх виставляють рейтингові та інформаційні агентства. Конкретизовано місце України у різних рейтингах, що містять у своїй основі показники соціального та економічного розвитку. Висловлено припущення про необхідність розробки власного внутрішнього індексу оцінювання інвестиційного клімату України на основі міжнародних рейтингів та індексів, але із врахуванням специфіки розвитку вітчизняної економіки.

V. Lishchuk

ASSESSMENT OF THE INVESTMENT CLIMATE IN UKRAINE BASED ON INTERNATIONAL RATINGS AND INDICES

Summary

It is found out that foreign investors in making investment decisions, especially not interested in development of the state or improving standards, but they are interested in protection of their rights and the possibility of augmenting the invested capital. With this in mind, we reviewed the results of the evaluation of the investment climate in Ukraine based on international ratings and indices. The features of forming the rating by agencies and various reputable organizations are demonstrated. The article reveals the aspects of interpreting estimates, given in ratings and information agencies in their reports. Ukraine place in various rankings that include indicators based on socio-economic development is concretized. We suggest the need to develop its own internal evaluation index of Ukraine's investment climate based on international ratings and indices, but taking into account the specifics of the domestic economy.

№ 10 2016, стор. 35 - 38

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 862

Відомості про авторів

В. В. Ліщук

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

V. Lishchuk

graduate student, Kyiv National University of Technology and Design

Як цитувати статтю

Ліщук В. В. Оцінювання інвестиційного клімату України на основі міжнародних рейтингів та індексів. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 10. С. 35–38.

Lishchuk, V. (2016), “Assessment of the investment climate in Ukraine based on international ratings and indices”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 35–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.