EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-ІГРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАКОРДОННИХ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ: ВЗАЄМОДІЯ РОЗВИНЕНИХ І НЕРОЗВИНЕНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ
А. А. Шиян, Т. О. Журко

Назад

УДК: 518.83:86

А. А. Шиян, Т. О. Журко

ТЕОРЕТИКО-ІГРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАКОРДОННИХ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ: ВЗАЄМОДІЯ РОЗВИНЕНИХ І НЕРОЗВИНЕНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ

Анотація

Побудована модель для опису взаємодії фінансових інститутів України та зарубіжних країн. Показано, що внаслідок нерозвиненості фінансового ринку України та високого ризику ведення бізнесу залучаються переважно високоризикові інвестиції, що приводить до зростання нестабільності фінансового сектора економіка під час кризи. Запропоновано напрями реформування фінансової системи України.

A model for description of co-operation of financial institutes of Ukraine and foreign countries is obtained. It is shown that as a result of lack of development of financial market of Ukraine and high risk of conduct of business mainly high-risk investments are attracted, it have results in growth instability for financial sector economy during a crisis. Directions for reformation of Ukrainian financial system are proposed.

№ 7 2010, стор. 7 - 9

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 209

Відомості про авторів

А. А. Шиян

к. ф.-м. н, доцент кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет


Т. О. Журко

асистент кафедри фінансів та кредиту, Вінницький національний технічний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.