EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
М. В. Коновалова

Назад

УДК: 304:351

М. В. Коновалова

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Анотація

У статті висвітлено сучасні проблеми розбудови та модернізації державної системи надання соціальних послуг, виявлено екзогенні та ендогенні чинники реформування соціальної сфери. Запропоновано складові системного підходу до організації та функціонування ефективного клієнтоорієнтованого соціального обслуговування населення через розвиток в організації сервісного менеджменту, управління інноваціями та інноваційної культури. Визначено сервісний менеджмент як стратегічну модель управління для досягнення конкурентних переваг на ринку соціальних послуг. Розкрито сутність процесу управління інноваціями та обумовлено розвиток управлінських інновацій. Встановлено, що центральною внутрішньосистемною проблемою управління інноваціями та управлінських інновацій є міра сприйняття суб'єктами системи соціальних послуг потреби зміни і потенціал цих змін, що забезпечується формуванням інноваційної культури в соціальній установі.

M. Konovalova

FACTORS OF SOCIAL SERVICES SYSTEM COMPETITIVENESS

Summary

It is investigated the modern problems of development and modernization of the state social services system, revealed exogenous and endogenous factors of social sphere reforming in the article. Service management, innovation and innovative culture are ofered as components of efficient client-oriented social service development. Service management is defined as a strategic management model to achieve competitive advantage in the market of social services. It is investigated the essence of the innovation and development management due to administrative innovations. The central problem of innovation management and management of innovation is a measure of the subjects perception of social services system needs change and the potential of these changes. These problems are ensured by innovative culture formation in a social institution.

№ 10 2016, стор. 61 - 64

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 784

Відомості про авторів

М. В. Коновалова

к. держ. упр., викладач кафедри соціальної політики, НПУ імені М.П. Драгоманова

M. Konovalova

PhD in Public Administration, National Pedagogical Dragomanov University

Як цитувати статтю

Коновалова М. В. Фактори розвитку конкурентної державної системи надання соціальних послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 10. С. 61–64.

Konovalova, M. (2016), “Factors of social services system competitiveness”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 61–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.