EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ
Н. О. Васюк, О. В. Худошина

Назад

УДК: 351.77

Н. О. Васюк, О. В. Худошина

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ

Анотація

У статті обгрунтовано теоретичні засади та опрацьовано методичні положення і практичні заходи щодо визначення понять державного регулювання ліцензування професійної діяльності медичних працівників, проведено аналіз теоретико-методологічних та нормативно-правових аспектів понять "державне регулювання", "державне регулювання охорони здоров'я", "ліцензування професійної діяльності медичних працівників", який показав, що дослідженням встановлено різні підходи до визначення цих термінів.
У статті визначено необхідність оновлення термінів стосовно державного регулювання у сфері охорони здоров'я громадян в Україні, зокрема державного регулювання ліцензування професійної діяльності медичних працівників. Встановлено, що поняття "ліцензування професійної діяльності медичних працівників" потребує додаткового тлумачення та уточнення.

N. Vasiuk, O. Hudoshyna

GOVERNMENT REGULATION OF HEALTH PROFESSIONAL LICENSING: CONCEPTS DEFINITION

Summary

In this paper theoretical and methodological framework and practical measures for the definitions related to regulation of health professionals licensing have been elaborated. The theoretical, methodological and regulatory aspects of "government regulation", "government regulation of healthcare", "licensing of health professional" concepts were analyzed, different approaches to the definition of these terms were found.
Proved that it is necessary to update the terms regarding government regulation of healthcare, in particular regulation of health professional licensing in Ukraine. It is established that the term "health professionals licensing" requires further explanation and clarification.

№ 10 2016, стор. 65 - 70

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 848

Відомості про авторів

Н. О. Васюк

к. держ. упр., доцент кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Associate Professor Dept. of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine


О. В. Худошина

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

O. Hudoshyna

PhD student at the Dept. of Public Health, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Васюк Н. О., Худошина О. В. Державне регулювання ліцензування професійної діяльності медичних працівників: сутність понять. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 10. С. 65–70.

Vasiuk, N. and Hudoshyna, O. (2016), “Government regulation of health professional licensing: concepts definition”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 65–70.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.