EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
М. В. Білей

Назад

УДК: 351

М. В. Білей

УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті розглядаються теоретичні питання означення сутності управлінських рішень як форми реалізації організаційної функції державного управління та найбільш актуального засобу управлінської діяльності. З цією метою наведено ознаки державно-управлінських рішень, механізми їх реалізації, визначено управлінські вимоги до змісту конкретного управлінського рішення, обгрунтовано важливість використання управлінського рішення у процесі державно-управлінської діяльності. Зроблено висновок, що управлінське рішення як форма реалізації організаційної функції державного управління виступає критерієм та показником належної державно-владної організації публічного управління, формування та реалізації державної політики з різних питань суспільного розвитку. Управлінське рішення виступає як засіб і як форма управлінської діяльності, до якого висуваються правові, управлінські та організаційні вимоги їх підготовки та прийняття.

M. Biley

THE ADMINISTRATIVE DECISION AS FORM OF REALIZATION OF ORGANIZATIONAL FUNCTION OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The theoretical questions of determination of essence of administrative decisions as forms of realization of organizational function of public administration and most actual means of administrative activity are examined in the article. Signs over of state-administrative decisions, mechanisms of their realization are brought to that end, administrative requirements are certain to maintenance of concrete administrative decision, importance of the use of administrative decision is reasonable in the process of administrative activity. Drawn conclusion, that the administrative decision as form of realization of organizational function of public administration comes forward as a criterion and index of the proper state organization of public administration, forming and realization of public policy on different questions of community development. An administrative decision comes forward as means and as a form of administrative activity, to that the legal, administrative and organizational requirements of their preparation and acceptance are pulled out.

№ 10 2016, стор. 71 - 74

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 886

Відомості про авторів

М. В. Білей

аспірант, Інститут законодавства Верховної Ради України

M. Biley

post-graduate of Legislation Institute of Verkhovna Rada of Ukraine

Як цитувати статтю

Білей М. В. Управлінське рішення як форма реалізації організаційної функції державного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 10. С. 71–74.

Biley, M. (2016), “The administrative decision as form of realization of organizational function of public administration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 71–74.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.