EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ
О. Ю. Чечель

Назад

УДК: 327.019.5 (477)

О. Ю. Чечель

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ

Анотація

У статті досліджено питання іміджу держави у контексті здійснення демократичних перетворень в Україні. Доведено, що імідж держави на міжнародній арені є одним з основних факторів формування міжнародних відносин країни. Зазначено про необхідність посилення інформаційного потенціалу держави, цілеспрямованої взаємодії із засобами масової комунікації задля коректного формування та подачі інформації про країну. Обгрунтовано, що обов'язковою умовою позитивного сприйняття країни, успішного розвитку внутрішніх громадських зв'язків є формування єдиної, загальної, прийнятної для переважної частини населення, різних верств і соціальних груп ціннісної основи народної свідомості та формування національної ідеї країни. Зазначено про необхідність створення спеціальної структури з управління іміджем (наприклад, у складі Міністерства інформації України), до завдань якої входитиме формування, координація та реалізація іміджевої політики країни.

O. Chechel

FORMATION OF THE STATE IMAGE IN INTERNATIONAL DIMENSION

Summary

The article investigates issues of the state image in the context of democratic changes in Ukraine. The author proves that the image of the state in international dimension is one of the main factors of international relations' development. That is also mentioned about the necessity of the strengthening of the state informational potential, collaboration with the mass media with the aim of correctly formation and translation of the information about the country. The author proves that the main basis of a positive perception of the country, successful development of internal public relations is the formation of a unique, common, acceptable for all population, and social groups of the value basis of national consciousness and the formation of national idea in the country. The article states about the need to create a special structure to manage the image of the country (for example, under the Ministry of Information of Ukraine), whose tasks will include the formation, coordination and implementation of the image policy of the country.

№ 10 2016, стор. 82 - 86

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 1250

Відомості про авторів

О. Ю. Чечель

магістр державного управління, пров. спеціаліст управління справами Апарату Верховної Ради України, м. Київ

O. Chechel

Master in Public Administration, leading specialist, Verhovna Rada of Ukraine's General Affairs Department, Kyiv

Як цитувати статтю

Чечель О. Ю. Формування іміджу держави на міжнародній арені. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 10. С. 82–86.

Chechel, O. (2016), “Formation of the state image in international dimension”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 82–86.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.