EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНІ АКТОРИ БОРГОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ: РОЛЬ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВИХ АГЕНТСТВ ТА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Н. В. Резнікова

Назад

УДК: 339.98

Н. В. Резнікова

ІНСТИТУЦІЙНІ АКТОРИ БОРГОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ: РОЛЬ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВИХ АГЕНТСТВ ТА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Анотація

У статті розглянуто й ідентифіковано зміст, складові, тригери та актори боргової залежності. Проаналізовано деструктивні форми прояву боргової залежності, а також визначено роль боргової складової у феномені неозалежності. Роль кредитно-рейтингових агентств та міжнародних фінансових організацій оцінено з позицій боргової взаємозалежності між країнами-реципієнтами та донорами позичкового капіталу.

N. Reznikova

INSTITUTIONAL ACTORS OF DEBT-BASED DEPENDENCE: THE ROLE OF CREDIT RATING AGENCIES AND INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANIZATIONS

Summary

Essential meaning, components, triggers and actors of debt-based dependence are elaborated. Destructive forms of manifestation of the debt-based dependence analyzed; the role of the debt component in the neo-dependence phenomenon is defined. The role of credit rating agencies and international financial organizations is assessed in terms of the debt-based dependence between countries that are recipients and donors of credit capital.

№ 11 2016, стор. 5 - 9

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 708

Відомості про авторів

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Резнікова Н. В. Інституційні актори боргової залежності: роль кредитно-рейтингових агентств та міжнародних фінансових організацій. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 11. С. 5–9.

Reznikova, N. (2016), “Institutional actors of debt-based dependence: the role of credit rating agencies and international financial organizations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 5–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.