EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У ТРАНСКОРДОННОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ
П. І. Шилепницький

Назад

УДК: 334

П. І. Шилепницький

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У ТРАНСКОРДОННОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ

Анотація

Стаття присвячена проблемам застосування співпраці держави та приватного бізнесу у сфері розвитку інфраструктури загального користування та надання пов'язаних послуг у транскордонному співробітництві (ТКС). Державно-приватне партнерство (ДПП) стає на сьогодні основною формою розвитку інфраструктурного комплексу держави. Причому воно стосується не тільки інфраструктури всередині країни, але й відіграє важливу роль у міждержавних відносинах. Однією з форм реалізації відносин між державами є транскордонне співробітництво, яке в числі інших заходів передбачає розвиток інфраструктурих об'єктів у транскордонній зоні. В статті розглядаються теоретичні аспекти використання державно-приватного партнерства у транскордонному співробітництві. Наводяться особливості застосування механізму ДПП у розвитку транскордонної інфраструктури. Аналізуються різні типи угод державно-приватного партнерства у розвитку транскордонної співпраці. Досліджуються можливості застосування ДПП у різних видах діяльності. Визначаються шляхи активізації використання державно-приватного партнерства в розвитку транскордонної взаємодії.

P. Shylepnytskyi

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN CROSS-BORDER COOPERATION

Summary

This article is devoted to problems of application of cooperation between state and private business in the field of public infrastructure development and related services provision in cross-border cooperation (CBC). Public-private partnership (PPP) is currently the main form of public infrastructural complex development. And it concerns not only infrastructure in the country, but also plays an important role in international relations. One of the forms of implementation of relations between the states is cross-border cooperation, which, among other measures envisages the development of infrastructure facilities in the border area. The article deals with theoretical aspects of public-private partnerships in cross-border cooperation. Peculiarities of PPP mechanism application in the development of cross-border infrastructure are given. Different types of agreements of public-private partnership in the development of cross-border cooperation are analyzed. Possibilities of PPP usage in different kinds of activities are studied. Identify Ways of accelerating the use of public-private partnership in the development of cross-border cooperation are identified.

№ 11 2016, стор. 10 - 15

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 731

Відомості про авторів

П. І. Шилепницький

д. е. н., професор, в. о. завідувача кафедри міжнародної економіки, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Чернівці

P. Shylepnytskyi

Doctor of economic sciences, Professor, Department of International Economics, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

Як цитувати статтю

Шилепницький П. І. Державно-приватне партнерство у транскордонному співробітництві. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 11. С. 10–15.

Shylepnytskyi, P. (2016), “Public-private partnership in cross-border cooperation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 10–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.