EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Н. В. Харченко

Назад

УДК: 658.27:65.011.44

Н. В. Харченко

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Стаття присвячена аналізу і ефективності використання основних засобів. Показано етапи проведення аналізу основних засобів. Доведено, що одним із найважливіших показників стану основних засобів є показник їх фізичного та морального зношення, яке встановлюється експертною оцінкою.
Обгрунтовано вплив довгострокових інвестицій в основні засоби на фінансові результати діяльності підприємства. Доведено головні ознаки рівня ефективного використання основних засобів. Одним із важливих завдань управління основними засобами є визначення оптимальних термінів їх експлуатації.
Висвітлено переваги і недоліки скорочення і подовження термінів експлуатації основних засобів. Обгрунтовано, що інтенсивний шлях використання основних фондів діючих підприємств включає технічне їх переозброєння, підвищення темпів відновлення основних засобів.

N. Kharchenko

EFFICIENCY OF FIXED ASSETS USE AT ENTERPRISES

Summary

The article is concerned with the analysis and efficiency of the fixed assets use. It shows the phases of performing fixed assets analysis. It has been proved that one of the most important indicators of the fixed assets state is the indicator of their depreciation and obsolescence established by expert estimation.
We have justified the influence of long-term investments in fixed assets upon the financial results of enterprise's activity. We have proven the essential features of the level of effective fixed assets use. One of the most important tasks of fixed asset management is to determine their optimal useful lifetime.
The paper covers advantages and disadvantages of reducing and extending the useful lifetime of fixed assets. It has been justified that the intensive way to use fixed assets of operating enterprises includes their technical retooling, increasing the rate of fixed assets renewal.

№ 11 2016, стор. 16 - 18

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 582

Відомості про авторів

Н. В. Харченко

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

N. Kharchenko

Dr.Sci. (Econ.), Associate Professor, Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia State Engineering Academy, Zaporizhzhia

Як цитувати статтю

Харченко Н. В. Ефективність використання основних засобів виробництва на підприємствах. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 11. С. 16–18.

Kharchenko, N. (2016), “Efficiency of fixed assets use at enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 16–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.