EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ТА ПРИБУТКУ НА УТРИМАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ВУЗЬКОКОЛІЙНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ЛІНІЇ
Л. В. Марценюк

Назад

УДК: 338.48 (477)

Л. В. Марценюк

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ТА ПРИБУТКУ НА УТРИМАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ВУЗЬКОКОЛІЙНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ЛІНІЇ

Анотація

Залізничні туристичні перевезення є дуже популярними у багатьох країнах світу. Своїм власникам туристичні залізниці приносять неабиякі доходи. Вважаємо, що в Україні є необхідні передумови розвитку туристичної діяльності, а саме: велика кількість об'єктів історико-культурного та рекреаційного значення, багата історія та традиції. Також є розвинена транспортна мережа, яка потребує модернізації та достатня кількість готелів і ресторанів, які теж потребують вкладання коштів задля підвищення рівня сервісу, що надаються туристам.
Метою статті є розробка методичного підходу для розрахунку собівартості туристичних перевезень, який базується на врахуванні усіх витрат на утримання, експлуатацію і ремонт залізничної інфраструктури, рухомого складу та витрат туристичної компанії на закупівлю харчів і напоїв для обслуговування туристів у поїздах, проживання у готелях і апартаментах з урахуванням сніданку, а також на проведення екскурсій і трансфер туристів, що дозволить суттєво підвищити точність перспективних розрахунків туристичної залізничної компанії.
У результаті запропонованих автором заходів очікується зростання пасажиропотоку на залізниці, підвищення іміджу українських залізниць, залучення додаткових коштів на оновлення застарілої інфраструктури та рухомого складу, створення нових робочих місць.

L. Martseniuk

THE CALCULATION OF COSTS AND PROFITS FOR THE MAINTENANCE AND SERVICING OF NARROW-GAUGE TOURIST LINES

Summary

Railway transportation travel is very popular in many countries. Tourist railway brings considerable income. We believe that in Ukraine there are prerequisites of tourism activities, among them a large number of historical and cultural and recreational values, rich in history and tradition. There is also a well-developed transport network, a sufficient number of hotels and restaurants that require investing to improve the level of service provided to tourists.
The article is to develop a methodical approach to calculating the cost of tourist traffic, based on consideration of all expenses for the maintenance, operation and repair of railway infrastructure, rolling stock and the cost of travel company for the purchase of food and beverages for tourist services in trains, stay in hotels and apartments with considering the breakfast, as well as excursions and shuttle tourists will significantly increase the accuracy of calculations promising tourist railway company.
As a result of the proposed measures one can expect increase of passenger traffic on the railroad, image improvement of the Ukrainian railways within the country and abroad, attraction of additional funds to renew the outdated infrastructure and rolling stock, restoration of the objects of cultural and historical significance, creation of new jobs, and restraining of migration processes in western Ukraine.

№ 11 2016, стор. 41 - 49

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 594

Відомості про авторів

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

L. Martseniuk

Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Марценюк Л. В. Розрахунок витрат та прибутку на утримання та обслуговування вузькоколійної туристичної лінії. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 11. С. 41–49.

Martseniuk, L. (2016), “The calculation of costs and profits for the maintenance and servicing of narrow-gauge tourist lines”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 41–49.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.