EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ТА РИЗИКИ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Л. Г. Кльоба

Назад

УДК: 330.332: 336.717

Л. Г. Кльоба

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ТА РИЗИКИ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Інвестиційна діяльність банку тісно пов'язана з ризиками, які є невід'ємною складовою ринкової форми господарювання. Інвестиційний ризик — це можливість відхилення конкретних інвестиційних рішень чи дій банку від запланованих. Ці відхилення можуть бути пов'язані як із додатковими доходами, так і з додатковими витратами, оскільки отримані величини є випадковими, тобто невідомими на момент прийняття інвестиційного рішення.
Фінансова безпека інвестиційної діяльності банку — це захист від можливих фінансових втрат, попередження банкрутства банку, досягнення максимального прибутку від вкладених коштів у цінні папери, інвестиційні проекти, від наданих інвестиційних кредитів. Оцінку рівня фінансової безпеки інвестиційної діяльності банку доцільно проводити на основі показників ділової активності, ефективності управління, прибутковості інвестиційної діяльності банку.

L. Kloba

FINANCIAL SECURITY RISKS AND BANKING INVESTMENT

Summary

The investment bank's activities closely related to the risks that are an integral part of market forms of management. Investment risk — a rejection of specific investment decisions or actions of the bank planned. These deviations can be associated with both additional income and additional costs as derived quantities are random, that is unknown at the time of the investment decision. Financial security investment bank — a protection against possible financial losses, prevent bank failure, achieving maximum profit from investment in securities, investment projects, investment of granted loans. Assessment of Financial Security investment bank appropriate conduct based on indicators of business activity, management efficiency, profitability investment bank.

№ 12 2016, стор. 6 - 12

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 500

Відомості про авторів

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

L. Kloba

Ph.D., Assistant Professor, Associate Professor of Finance, National University "Lviv Polytechnic"

Як цитувати статтю

Кльоба Л. Г. Фінансова безпека та ризики банківської інвестиційної діяльності. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 12. С. 6–12.

Kloba, L. (2016), “Financial security risks and banking investment”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 6–12.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.