EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТІ ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
О. В. Степанова

Назад

УДК: 330:12

О. В. Степанова

ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТІ ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено сучасні тенденції реалізації стратегії децентралізації в системі охорони здоров'я в Україні. Виявлено проблеми інституційної комплементарності в процесі реалізації стратегії децентралізації медичної галузі. Проведено аналіз нормативно-правового забезпечення сучасного процесу реформування системи охорони здоров'я в контексті децентралізації. Виявлено протиріччя загального вектору стратегії децентралізації функцій та повноважень державного управління та проголошених цілей і запропонованої ієрархічної структури системи охорони здоров'я. Доведено, що частина запропонованих нових інститутів в процесі реалізації децентралізації в охороні здоров'я та діючі інститути некомплементарні. Виявлено прогалини нормативно-правового регулювання надання та використання медичних субвенцій, розподілу функцій та повноважень об'єднаних територіальних громад, що обумовило неможливість фінансування ними діяльності медичних закладів. Досліджено процеси посилення автономізації та фінансово-господарської самостійності медичних закладів.

O. Stepanova

PROBLEMS OF INSTITUTIONAL COMPLEMENTARITY IN DECENTRALIZATION PROCESS OF HEALTH CARE OF UKRAINE

Summary

In the article the modern trends of implementing the strategy of decentralization of health care in Ukraine are observed. The problems of institutional complementarity in the implementation of decentralization strategy health sector are defined. The analysis of the regulatory process providing modern health care reform in the context of decentralization was carried out. Contradiction vector strategy of decentralization of functions and government declared objectives and proposed the hierarchical structures of the health system are defined. It is proved that some of the proposed new institutions in the implementation of decentralization in health care institutions and active not complementary. Revealed gaps of legal regulation of medical subsidies, distribution of functions and powers united local communities that led to the impossibility of financing of medical institutions. The processes of strengthening financial autonomy and economic independence medical facilities are find out.

№ 12 2016, стор. 42 - 48

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 620

Відомості про авторів

О. В. Степанова

к. е. н., старший науковий співробітник відділу управління економікою, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

O. Stepanova

Ph.D. in Economics, senior researcher of public finance department, "Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences"

Як цитувати статтю

Степанова О. В. Проблеми інституційної комплементарності процесів децентралізації системи охорони здоров'я України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 12. С. 42–48.

Stepanova, O. (2016), “Problems of institutional complementarity in decentralization process of health care of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 42–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.