EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТНБ У СВІТІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ
Я. О. Оглобля

Назад

УДК: 336.719

Я. О. Оглобля

ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТНБ У СВІТІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Анотація

Досліджено сучасні тенденції інституційного регулювання діяльності транснаціональних банків у світі. Автором узагальнено ключові передумови необхідності посилення регулювання діяльності транснаціональних банків у сучасних умовах фінансової турубулентності, виокремлення рівнів регулювання діяльності ТНБ, визначення обов'язків та сфер відповідальності. В статті визначено концептуальні основи переформатування глобальної системи регулювання міжнародної банківської діяльності у світі. Значну увагу приділено необхідності розвитку сучасної інституційної платформи регулювання діяльності транснаціональних банків задля запобігання стрімкого поширення глобальної фінансової нестабільності у світі та створення основ глобального управління фінансових установ. Наголошується необхідність подальших розробок у цій сфері з огляду на нарощення кризових явищ та дисбалансів на сучасному етапі перманентного зростання фінансової нестабільності у глобальному економічному середовищі.

I. Ogloblia

INSTITUTIONAL REGULATION OF TNBS ACTIVITIES IN THE WORLD: MODERN TENDENCIES

Summary

The article is devoted to the research of modern tendencies of institutional regulation of transnational banks activities in the world. The author examined conceptual bases of necessity of transnational banks activities regulation strengthening under current state of financial turbulence, determination of levels of transnational banks activities regulation, responsibilities and areas of liabilities. Principal aspects of reformation of the global system of international banking regulation are determined in the article. Sufficient attention is paid to the necessity of development of a modern institutional platform of TNBs activities to prevent spreading of global financial instability all around the world and creation of basis of global controlling of financial institutions. The necessity of further researches in this sphere taking into consideration the accumulation of crisis phenomena on the modern stage of permanent financial instability growth in the global economic environment is stressed in the article.

№ 12 2016, стор. 64 - 69

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 495

Відомості про авторів

Я. О. Оглобля

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

I. Ogloblia

postgraduate student, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

Як цитувати статтю

Оглобля Я. О. Інституційне регулювання діяльності тнб у світі: сучасні тенденції. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 12. С. 64–69.

Ogloblia, I. (2016), “Institutional regulation of tnbs activities in the world: modern tendencies”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 64–69.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.