EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
І. В. Каплун, Н. В. Погуда

Назад

УДК: 339.137.2

І. В. Каплун, Н. В. Погуда

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті досліджено сутність конкурентоспроможності підприємства; обгрунтовано чинники підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом стратегічного управління; визначено комплекс механізмів стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства. Досліджено сучасні механізми підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом стратегічного управління.

I. Kaplun, N. Pohuda

ENTERPRISE COMPETITIVENESS THROUGH STRATEGIC MANAGEMENT

Summary

In the article the essence of competitiveness of the enterprise; reasonable factors increase enterprise competitiveness through strategic management. The complex mechanisms of strategic management of enterprise competitiveness. The modern mechanisms to improve the competitiveness of enterprises by strategic management.

№ 12 2016, стор. 74 - 78

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 564

Відомості про авторів

І. В. Каплун

студентка 4-ого курсу, напряму підготовки "Туризм", Національний університет харчових технологій

I. Kaplun

Student of the 4th year, majors "Tourism" National University of Food Technologies


Н. В. Погуда

к. е. н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій

N. Pohuda

candidate of economic sciences, associate professor of department tourism and hotel business National University of Food Technologies

Як цитувати статтю

Каплун І. В., Погуда Н. В. Підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом стратегічного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 12. С. 74–78.

Kaplun, I. and Pohuda, N. (2016), “Enterprise competitiveness through strategic management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 74–78.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.