EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЕФЕКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
І. С. Бандура

Назад

УДК: 351.84

І. С. Бандура

СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЕФЕКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

Визначено, що зміст державної соціальної політики реалізується в трьох основних формах: фінансовій, організаційно-економічній та інституціональній. Форми включають у себе методи, а методи, в свою чергу, включають інструменти державного впливу, доцільність яких визначається історичними і соціально-економічними умовами, що в сукупності розкриває зміст державної соціальної політики. Аналіз світового досвіду показав, що існуючі форми, методи і інструменти реалізуються в рамках різноманітних соціальних програм (програми страхування, соціального забезпечення та соціальної допомоги, розвитку освіти, медицини), що фінансуються у формі державних соціальних витрат. Дослідження процесу розвитку соціальної політики дозволило встановити, що одними з перших соціальних програм були програми медичного страхування, надання безкоштовної медичної допомоги, страхування від нещасних випадків на виробництві, пенсійного забезпечення, страхування по безробіттю.

I. Bandura

SOCIAL STATE AS A RESULT OF EFFECTIVE SOCIAL POLICY

Summary

Determined that the content of the social policies implemented in three main forms: financial, organizational, economic and institutional. Forms include techniques and methods, in turn, include instruments of state influence, the feasibility of which is determined by historical and socio-economic conditions, all of which reveals the content of social policies. Analysis of international experience has shown that the existing forms, methods and tools implemented in the various social programs (insurance programs, social security and social assistance, development of education, medicine), financed through public social spending. The study of the development of social policy revealed that one of the first social programs have health insurance program, providing free medical care, insurance against accidents at work, pensions, unemployment insurance.

№ 12 2016, стор. 92 - 95

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 644

Відомості про авторів

І. С. Бандура

аспірант, Академія муніципального управління, м. Київ

I. Bandura

a graduate student of the Academy of Municipal Administration, Kyiv

Як цитувати статтю

Бандура І. С. Соціальна держава як результат ефективної соціальної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 12. С. 92–95.

Bandura, I. (2016), “Social state as a result of effective social policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 92–95.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.