EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ
С. О. Баранов

Назад

УДК: 351(338.24)(354)

С. О. Баранов

УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Виявлення та покарання ухилення від оподаткування має супроводжуватися аналізом легальних схем уникнення від сплати податків, щоб офіційна реєстрація бізнесу і зайнятості та сплата податків повною мірою були більш вигідними та почесними у суспільстві, ніж тіньова економіка. Головними причинами збереження та постійної адаптації схем оптимізації податків є загальний стан економіки, корупційні та регулятивні ризики бізнесу, бажання підприємців та домогосподарств збільшити свій чистий дохід, недостатній рівень кваліфікації спеціалістів, які здатні виявляти способи ухилення від сплати податків. Розглядається взаємозв'язок понять "податкова оптимізація", "ухилення від сплати податків", "уникнення оподаткування". Ухилення від сплати податків є серйозною перешкодою на шляху просування України в ЄС, оскільки у вітчизняних підприємств може виникати невиправдана конкурентна перевага. Адекватна реакція держави на ухилення від сплати податків вимагає своєчасної ідентифікації фактів використання механізму трансфертних цін, схем кредитування під заставу прав за депозитами тощо. Пропонуються заходи на державному рівні, спрямовані на усунення першопричин ухилення від оподаткування, а також підвищення податкової дисципліни, що не виключає податкової амністії на початковій стадії реформ, вкрай важливо створити ухилення від сплати податків невигідним і негідним зайняттям.

S. Baranov

TAX EVASION AS A MAJOR FACTOR OF THE SHADOW ECONOMY

Summary

Detection and punishment of tax evasion must be accompanied by analysis of legal schemes for avoidance of tax paying, in order official registration of businesses and employment and corresponding full payment of taxes would be more beneficial and honorable in society than the shadow economy. The main reasons for preservation and continuous adaptation of tax optimization schemes are general state of the economy, corruption and regulatory risks in business, desire of entrepreneurs and households to increase their disposal of net income, insufficient skills of specialists who are able to identify tax evasion. Author considers interrelations between terms of "tax optimization", "tax evasion", and "tax avoidance". Tax evasion is serious obstacle to Ukraine's progress in the EU integration, as domestic enterprises may gain unjustified competitive advantage. The adequate reaction of the government to tax evasion requires timely identification of cases related to transfer pricing framework, lending secured by rights on deposits and so on. The measures at the national level should address primary reasons of tax evasion and improve tax compliance, not excluding the tax amnesty at the initial stage of reform, it is essential to create tax evasion unprofitable and unworthy.

№ 12 2016, стор. 102 - 106

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 675

Відомості про авторів

С. О. Баранов

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

S. Baranov

Postgraduate student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Баранов С. О. Ухилення від сплати податків як основний чинник тіньової економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 12. С. 102–106.

Baranov, S. (2016), “Tax evasion as a major factor of the shadow economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 102–106.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.