EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БОРГОВІ ВАЖЕЛІ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ: КАНАЛИ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
Н. В. Резнікова

Назад

УДК: 339.98

Н. В. Резнікова

БОРГОВІ ВАЖЕЛІ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ: КАНАЛИ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Анотація

У статті проаналізовано вплив зовнішніх запозичень на економічний розвиток країни-реципієнта позичкового капіталу. Розглянуто макроекономічні взаємозв'язки, що виникають у процесі акумулювання й нагромадження боргу. Виявлено потенційні та наявні суперечності у взаємовпливі боргу і зростання. Виокремлено тригери відносин боргової залежності та ідентифіковано її прояви на сучасному етапі функціонування світової економіки.

N. Reznikova

DEBT LEVERS OF MACROECONOMIC INTERDEPENDENCE: CHANNELS OF THE IMPACT ON ECONOMIC GROWTH

Summary

The impact of external loans on economic development in a recipient country is analyzed. Types of macroeconomic interdependence that occur in the process of accumulating the debt are highlighted. Potential and existing controversies in the correlation between debt and growth are defined. Triggers of debt-based relations and manifestations of debt-based dependence at the current phase of the global economy development are outlined.

№ 13 2016, стор. 5 - 11

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 660

Відомості про авторів

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Резнікова Н. В. Боргові важелі макроекономічної взаємозалежності: канали впливу на економічне зростання . Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 13. С. 5–11.

Reznikova, N. (2016), “Debt levers of macroeconomic interdependence: channels of the impact on economic growth”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 5–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.