EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ КОРПОРАЦІЇ
В. М. Диба

Назад

УДК: 657

В. М. Диба

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ КОРПОРАЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто методологічні основи оцінки нематеріальних активів корпорації. Обгрунтовано методи оцінки нематеріальних активів, які запропоновані зарубіжними фахівцями, а також такі, що знайшли своє відображення у вітчизняних та зарубіжних стандартах бухгалтерського обліку. Проаналізовано особливості практичного застосування різних підходів оцінки нематеріальних активів, а саме звернуто увагу на специфічні характеристики доходного, витратного та ринкового підходів оцінки нематеріальних активів. Досліджено можливості оцінки економічного ефекту від використання нематеріальних активів, а саме запропоновано групування прийомів оцінки нематеріальних активів за способом прогнозування реального економічного ефекту, що створюється завдяки використанню нематеріального активу. З огляду на диференціацію бухгалтерського обліку та оціночної діяльності, розмежовано нематеріальні активи та об'єкти оцінки у нематеріальній формі.

V. Dyba

METHODOLOGICAL BASIS FOR ESTIMATION OF INTANGIBLE ASSETS OF CORPORATION

Summary

Methodological basis for estimation of intangible assets of corporation are investigated in the article. The methods of intangible assets estimation, which were proposed by foreign researchers and such, which are the part of international and domestic standards of accounting are differentiated in the article. The peculiarities of practical use of different approaches for estimation of intangible assets are analyzed. Particularly, the attention is paid to the differences between income, expenses and market approaches. The attention is paid to the possibilities of economic effect from use of intangible assets estimation. Particularly, the ways intangible assets estimation clustering are offered according to the possibility of real economic effect forecasting. Instead of accounting and estimation activity differentiation, the intangible assets and objects of estimation in nonmaterial form are differentiated.

№ 13 2016, стор. 23 - 28

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 729

Відомості про авторів

В. М. Диба

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

V. Dyba

Candidat of Sciences (Ph. D.) in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Entrepreneurship Activities Accounting Department of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Як цитувати статтю

Диба В. М. Методологічні основи оцінки нематеріальних активів корпорації. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 13. С. 23–28.

Dyba, V. (2016), “Methodological basis for estimation of intangible assets of corporation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 23–28.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.