EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ЗАЛІЗНИЧНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Л. В. Марценюк

Назад

УДК: 656.224.072.44

Л. В. Марценюк

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ЗАЛІЗНИЧНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Анотація

Після проведення акціонування у кінці 2015 року перед публічним акціонерним товариством "Українська залізниця" гостро постало питання залучення інвестицій на оновлення інфраструктури та рухомого складу, які внаслідок хронічного недофінансування з боку держави в останні десятки років знаходяться в занедбаному стані, морально та фізично застаріли. Якщо вести мову про пасажирські перевезення, то збільшення пасажиропотоку можливе за рахунок надання нових видів послуг, наприклад, туристичних залізничних перевезень. Але у головній залізничній кампанії України немає сучасного рухомого складу, який би можна було б надавати туристам, а також бракує коштів на оновлення рухомого складу та об'єктів інфраструктури. Залучення інвестицій вітчизняних та іноземних інвесторів — один із засобів подолання проблем.
Метою статті є розробка різних сценаріїв фінансування туристичних залізничних перевезень в Україні.
У статті розроблено концептуальний підхід щодо розвитку туристичних перевезень по широким та вузьким коліям, який базується на трьох сценаріях фінансування (організація Управління у складі Департаменту пасажирських перевезень далекого сполученні ПАТ "УЗ", фінансування діяльності за власні кошти; організація Приватної туристичної компанії, фінансування на паях з ПАТ "УЗ" та організація Приватної туристичної компанії, фінансування тільки за приватні кошти), за яким побудовано розподіл основних функцій та послідовність технологічного процесу обгрунтування економічної ефективності за допомогою чистого дисконтного доходу. В результаті очікується підвищення рентабельності діяльності приватних туристичних кампаній та державних перевізників.

L. Martseniuk

CONCEPTUAL APPROACH TO MANAGING ECONOMIC EFFICIENCY OF RAIL TRANSPORTATION TRAVEL

Summary

After incorporation in 2015 before a public joint stock company "Ukrainian railway" was a question of attracting investments to upgrade infrastructure and rolling stock. Because they are due to chronic underfunding from the state in recent decades are neglected, morally and physically obsolete. To increase the competitiveness of railway transport the author propose to develop of railway tourism in Ukraine. But the main railway campaign Ukraine is no modern rolling stock, which would could provide tourists and lack of funds for rolling stock and infrastructure. Investment attraction of domestic and foreign investors — a means of overcoming problems.
The article is to develop various scenarios for financing tourist rail transport in Ukraine.
In the article the conceptual approach for the development of tourist traffic on the wide and narrow track, which is based on three scenarios funding (Organization Office of the Department of passenger transport distance train PJSC "D & C" financing activities at their own expense, organizing private tourism companies, financing on shares of PJSC "D & C" and the organization of private tourism companies, funding only for private funds), which built the distribution functions and the sequence of the process grounds of economic efficiency through pure discount income.
As a result of the proposed measures one can expect increase of passenger traffic on the railroad, image improvement of the Ukrainian railways within the country and abroad, attraction of additional funds to renew the outdated infrastructure and rolling stock, restoration of the objects of cultural and historical significance, creation of new jobs, and restraining of migration processes in western Ukraine.

№ 13 2016, стор. 35 - 48

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 383

Відомості про авторів

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

L. Martseniuk

Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Марценюк Л. В. Концептуальний підхід до управління економічною ефективністю залізничних туристичних перевезень. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 13. С. 35–48.

Martseniuk, L. (2016), “Conceptual approach to managing economic efficiency of rail transportation travel”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 35–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.