EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РІЗНИХ МОНЕТАРНИХ РЕЖИМІВ
С. І. Ходакевич, О. О. Уткина

Назад

УДК: 336.711(477)

С. І. Ходакевич, О. О. Уткина

КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РІЗНИХ МОНЕТАРНИХ РЕЖИМІВ

Анотація

Стаття розкриває сутність монетарних режимів центральних банків світу та визначає їхні цільові орієнтири. Аналізується специфіка комунікаційної політики центральних банків світу при застосуванні трьох основних монетарних режимів: монетарного, валютного та інфляційного таргетування. Досліджуються та визначаються спільні та відмінні риси комунікаційної політики за різних монетарних режимів. Оцінюються переваги та недоліки кожного монетарного режиму при проведенні комунікаційної політики центральним банком. Розглядаються інформаційні документи комунікаційної політики за різних монетарних режимів. Враховуючи перехід Національного банку України до режиму інфляційного таргетування, автор аналізує параметри інфляційного таргетування, що мають бути враховані при проведенні комунікаційної політики. На цій основі розробляються рекомендації щодо встановлення параметрів інфляційного таргетування задля збільшення ефективності комунікаційної та грошово-кредитної політик Національного банку України.

S. Khodakevych, O. Utkina

THE COMMUNICATION POLICY OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE IN APPLYING DIFFERENT MONETARY REGIMES

Summary

The essence of central bank's monetary regimes and its targets are determined. The features of central bank communication policy in applying three main monetary regimes (monetary, exchange and inflation targeting) are analyzed. The common and distinctive features of communication policy in different monetary regimes are studied. The advantages and disadvantages of each monetary regime in the communication policy of the central bank are examined. The information communication policy documents of different monetary regimes are defined. Considering transition to inflation targeting by the National Bank of Ukraine, the author analyzes the inflation targeting parameters that should be taken into account while providing the communication policy.

№ 13 2016, стор. 59 - 64

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 578

Відомості про авторів

С. І. Ходакевич

к. е. н., доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

S. Khodakevych

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Banking, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman


О. О. Уткина

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

O. Utkina

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Ходакевич С. І., Уткина О. О. Комунікаційна політика національного банку України при застосуванні різних монетарних режимів. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 13. С. 59–64.

Khodakevych, S. and Utkina, O. (2016), “The communication policy of the national bank of Ukraine in applying different monetary regimes”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 59–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.