EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФАКТОРИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ОВОЧЕВОМУ РИНКУ
Л. О. Лещенко

Назад

УДК: 338.433:635

Л. О. Лещенко

ФАКТОРИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ОВОЧЕВОМУ РИНКУ

Анотація

Ціна є одним з основних ланок ринкової економіки і являє собою не тільки гнучкий інструмент конкуренції, перерозподілу ресурсів, переливу капіталу, а й важливий важіль управління в сфері виробництва, реалізації, обміну та обігу овочевої продукції, при цьому вона виконує важливу роль у регулюванні економіки країни. Досліджено вплив різних факторів на формування цін на овочі та проаналізовано їх зміну протягом року в залежності від попиту та пропозиції. Виявлено, що найважливішою особливістю виробництва овочів є сезонність, яка потребує спеціальних сховищ з відповідними умовами. Визначено, що однією із особливостей аграрного сектору економіки є його державне та регіональне регулювання. Запропоновано заходи державної підтримки галузі овочівництва.

L. Leshchenko

FACTORS PRICING IN VEGETABLE MARKET

Summary

Price is one of the main elements of market economy and is not just a flexible tool for competition, redistribution of resources, capital flow, but also an important control lever in the domain of production, realization, exchange and circulation of vegetable production; withal it plays an important role in regulation of state economy. The article examines the influence of different factors on the formation of prices of vegetables and analyses their change throughout the year depending on demand and supply. It has been revealed that the most important feature of vegetable production is seasonality that requires special warehouses with appropriate conditions. It has been determined that one of the features of the agricultural sector of economy is its state and regional regulation. Measures for the state support of vegetable growing branch have been proposed.

№ 13 2016, стор. 75 - 78

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 811

Відомості про авторів

Л. О. Лещенко

аспірант кафедри економіки підприємства, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

L. Leshchenko

Postgraduate student of Department of Economics of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev

Як цитувати статтю

Лещенко Л. О. Фактори ціноутворення на овочевому ринку. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 13. С. 75–78.

Leshchenko, L. (2016), “Factors pricing in vegetable market”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 75–78.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.