EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТИДІЇ РИЗИКАМ ІНТЕРФЕЙСНІЙ БЕЗПЕЦІ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Н. В. Зачосова, І. В. Горячківська, В. М. Недзельський

Назад

УДК: 336.7

Н. В. Зачосова, І. В. Горячківська, В. М. Недзельський

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТИДІЇ РИЗИКАМ ІНТЕРФЕЙСНІЙ БЕЗПЕЦІ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

Обгрунтовується доцільність організації протидії ризикам у системі економічної безпеки суб'єктів господарювання. Встановлено існування ризиків, які можна контролювати, і таких, що не можна мінімізувати зусиллями компанії. Запропоновано визначення поняття інтерфейсної підсистеми системи економічної безпеки. Конкретизовано перелік ризиків, що можуть мати вплив на ефективність функціонування інтерфейсної підсистеми економічної безпеки суб'єкта господарювання. Узагальнено основні елементи роботи із організації протидії ризикам у системі економічної безпеки суб'єктів господарювання. Виокремлено специфічні інструменти ризик-менеджменту у кожному з напрямів роботи із організації протидії ризикам інтерфейсній безпеці. Визначено, що організація протидії ризикам економічній безпеці суб'єктів господарювання може відбуватись поступово, у кілька етапів. Розкрито особливості кожного етапу у процесі забезпечення інтерфейсної безпеки у системі економічної безпеки.

N. Zachosova, I. Horyachkivska, V. Nedzel'skyi

THE ORGANIZATION OF COMBATING RISKS FOR INTERFACE SECURITY IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTITIES

Summary

The necessity of combating the risks in the system of economic security of the entities is grounded. The existence of the risks that you can control and those that can not minimize the efforts of the company is proved. A definition of the interface security subsystem in the system of economic security is offered. The list of risks that may affect the efficiency of the interface subsystem of economic security of the entity is concretized. Author overview the main elements of a counter risks in the system of economic security of the entities. The specific risk management tools in each area of the organization of counter risks for interface security are determined. It is also determined that the organization of counter risks for economic security of the entities can take place gradually, in stages. The features of each stage in the process of organization of counter risks for interface security subsystem in the system of economic security are found out.

№ 14 2016, стор. 30 - 33

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 631

Відомості про авторів

Н. В. Зачосова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

N. Zachosova

PhD in Economics, associate professor, assistant professor of management and economic security department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy


І. В. Горячківська

здобувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

I. Horyachkivska

researcher of management and economic security department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy


В. М. Недзельський

магістрант кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

V. Nedzel'skyi

master of management and economic security department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy

Як цитувати статтю

Зачосова Н. В., Горячківська І. В., Недзельський В. М. Організація протидії ризикам інтерфейсній безпеці в системі економічної безпеки суб'єктів господарювання. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 14. С. 30–33.

Zachosova, N., Horyachkivska, I. and Nedzel'skyi, V. (2016), “The organization of combating risks for interface security in the system of economic security of the entities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 30–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.